สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพดเพิ่มขึ้น ถั่วเหลือง ปลาป่น ข้าว ไก่เนื้อ ไข่ไก่ราคาทรงตัว และสุกรราคายืนแข็ง

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

           ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากหาบละ 750 บาท เป็นหาบละ 765 บาท เนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ ประกอบกับผลผลิตลดลง 

           ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2566 ราคาอยู่ที่ 667.0 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวข้าวโพดสหรัฐฯเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100% ด้านความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดของประเทศบราซิลอยู่ที่ 95% ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่ความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดประเทศอาร์เจนตินาอยู่ที่เพียง 38% เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้เกษตรกรชะลอการลงปลูกตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ด้านอุปสงค์หน่วยงานด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) รายงานยอดการผลิตเอทานอล (Ethanol) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 1.018 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลงจาก 1.041 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ก่อนหน้า

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง 

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท ที่บราซิลสภาพอากาศในการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ยังค่อนข้างดี และคาดการณ์ผลผลิตยังอยู่ในระดับสูง ทางฝั่งอเมริกาการส่งออกเมล็ดถั่วและกากถั่วยังคงดีต่อเนื่อง ส่วนปริมาณซื้อในตลาดยังคงสูงทรงตัว  


 

           ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,469.5 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2566 ราคาอยู่ที่ 417.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากด้านอุปสงค์ โดยสัปดาห์นี้มีคำสั่งซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ ไปยังประเทศจีนจำนวน 136,000 ตัน และประเทศอื่นๆ อีก 110,000 ตัน ขณะที่ด้านอุปทานความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองในประเทศบราซิลปัจจุบันอยู่ที่ 87% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ส่วนประเทศอาร์เจนตินา กระทรวงเกษตรรายงานความคืบหน้าการลงปลูกอยู่ที่ 33% ช้ากว่าค่าเฉลี่ยปกติซึ่งอยู่ที่ 45% ส่วนสภาพอากาศแห้งและปริมาณน้ำฝนบางเบา ประกอบกับอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติจึงคาดการณ์ว่าเกษตรกรจะชะลอการลงปลูกต่อไป ด้านการรายงาน USDA Fats and Oils ที่จะประกาศในคืนวันศุกร์นี้ ตลาดคาดการณ์ยอดการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crushing) ประจำเดือนตุลาคมที่ 195.9 ล้านตัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 187.8 ล้านบุชเชล

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว 

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
  

           การจับปลาที่ประเทศเปรูในช่วงสัปดาห์แรกหลังเริ่มฤดูกาลใหม่ยังอยู่ในระดับที่ดี แต่ยังคงต้องติดตามว่าการจับปลาจริงจะทำได้ดีมากน้อยเพียงใด ขณะที่ราคาซื้อปลาป่นในประเทศจีนทรงตัว ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มปรับลดลง และสต็อกหน้าท่าเรือยังคงทรงตัว

          ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ยังคงทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

           สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว 
 

ข้าว : ราคาทรงตัว

           ตลาดซื้อขายข้าวในต่างประเทศสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 457 ดอลลาร์สหรัฐฯ  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 403 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 

           ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคากระสอบละ 1,490 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,300 บาท

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว 

 

สุกร : ราคายืนแข็ง
 

          สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 100-106 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100) 

          ตลาดการค้าสุกรขุนยังคงได้รับแรงกดดันจากหมูกล่องลักลอบนำเข้า กระทบความต้องการสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ขณะที่ต้นทุนการผลิตสุกร กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน ไตรมาส 4 เฉลี่ยที่ 101.01 บาทต่อกิโลกรัม    

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว 

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
 

          ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

         แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว 

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

        ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร จากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ทรงตัวที่ฟองละ 3.40 บาท 

        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

------------------------------------

ที่มา :  สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
           E-mail : [email protected]