ADVANC - ชีวิตต้องเดินต่อไป (28 พ.ย. 2565)

ADVANC - ชีวิตต้องเดินต่อไป (28 พ.ย. 2565)

เรายังคงคำแนะนำซื้อ ADVANC โดยยังคงราคาเป้าหมายเอาไว้เท่าเดิมที่ 238 บาท เรามองว่าการที่บริษัทประกาศว่าจะออกจากธุรกิจสินเชื่อดิจิทัลที่ร่วมมือกับ SCBX ไม่ส่งผลกระทบด้านลบกับการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท และไม่ส่งผลทางด้านบัญชีแต่อย่างใดด้วย

เรากลับชอบที่ ADVANC ออกจากธุรกิจนี้จะได้มุ่งความสนใจไปยังธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าให้ ADVANC ได้มาก ๆอย่าง 3BB ทั้งนี้ เราชอบหุ้น ADVANC เพราะประเด็นการฟื้นตัวของผลประกอบการ

 

ขายหุ้นใน AISCB ซึ่งเป็น JV ระหว่าง ADVANC และ SCBX

ADVANC แจ้ง SET ว่าบริษัทได้ขายการลงทุนทั้งหมดใน AISCB ไปให้กับ SCBX ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม 2021 ADVANC ได้ประกาศผ่าน SET ว่าบริษัทจะตั้งกิจการร่วมค้าโดยใช้ชื่อว่า “AISCB” ซึ่งจะมี ADVANC และ SCBX เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน โดย JV แห่งนี้มุ่งขยายสินเชื่อดิจิทัลผ่าน platform ออนไลน์ โดยมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท    

 

 

 

ไม่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านการดำเนินงานในอนาคตและทางบัญชี

เรามีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับการขายการลงทุนนี้ ซึ่งทางบริษัทไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าทำไม่ AISCB ถึงไม่เป็นไปตามแผน แต่เรามองว่าหลังจากที่บริษัทพยายามดำเนินธุรกิจสินเชื่อดิจิทัลผ่าน platform ออนไลน์มาหนึ่งปีอาจจะพบว่าไม่ง่าย เพราะในขณะที่ ADVANC มีฐานลูกค้าที่กว้างมากถึง 45.6 ล้านราย และSCBX มีระบบการปล่อยกู้ที่แข็งแกร่ง แต่การปล่อยกู้ออนไลน์ไม่เหมือนกับระบบการปล่อยกู้แบบ traditional ดังนั้น AISCB จึงรู้จักลูกค้าและพฤติกรรมการชำระเงินผ่านข้อมูลที่อยู่บนระบบออนไลน์เท่านั้น ซึ่งอาจจะทำให้ NPL สูงเกินปกติอย่างมากได้ เราชอบที่ ADVANC ออกจากธุรกิจนี้เพราะไม่ใช่สิ่งที่เป็นความเชี่ยวชาญของ ADVANC และการขายออกไปจะทำให้  ADVANC สามารถมุ่งความสนใจไปที่การควบกิจการ และรวมธุรกิจของ 3BB เข้ามาในบริษัท ซึ่งเราเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าให้กับ ADVANC ได้มากกว่า AISCB สำหรับผลกระทบทางด้านบัญชีจากการขายหุ้นครั้งนี้ เราคิดว่าบริษัทไม่น่าจะต้องบันทึกค่าใช้จ่าย write-off อย่างมีนัยสำคัญเพราะคาดว่าจะขายการลงทุนนี้ออกไปที่ราคาตามมูลค่าทางบัญชี       

 

คงคำแนะนำซื้อ และคงราคาเป้าหมายที่ 238 บาท

เรายังคงคำแนะนำซื้อโดยประเมินราคาเป้าหมายที่ 238 บาท โดยธีมการลงทุนของเราใน ADVANC ยังคงเป็นเรื่องการฟื้นตัวของผลประกอบการ ซึ่งเรามองว่ามีแนวโน้มดีขึ้น qoq ใน 4Q22 เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาลดลง นอกจากนี้ เรามองว่าประมาณการกำไรของเรายังมี upside อีกถ้าหาก ADVANC สามารถ up-sell และ cross-sell บริการต่าง ๆ ได้หลังจากที่เข้าไปซื้อ 3BB เรียบร้อยแล้ว