SISB มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

SISB มีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

เราจัด webinar ร่วมกับผู้บริหารของ SISB เพื่ออัพเดตแนวโน้มของบริษัทหลังจากที่ผลการดำเนินงานใน 2Q65 ออกมาน่าประทับใจ โดยกำไรสุทธิทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 78 ล้านบาท (+19.6% YoY, +23.9%QoQ)

โดยรวมแล้วเรายังคงมองบวกกับแนวโน้มการเติบโตของ SISB อย่างที่เราได้ระบุเอาไว้ในบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ซึ่งเราคิดว่า ณ ระดับปัจจุบัน จำนวนนักเรียนในปีนี้ได้ถึงระดับ 3,000 คนอย่างแน่นอน ซึ่งสูงกว่าเป้าเดิมที่ 2,750 คน โดยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงโมเมนตัม ด้านบวกจากนักเรียนต่างชาติ โดยเฉพาะนักเรียนชาวจีน เนื่องจาก SISB จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่จะได้อานิสงส์จากกระแสนักเรียนจีนเข้ามาศึกษาในประเทศไทย หลังจากที่รัฐบาลจีนห้ามการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนานาชาติที่ประเทศจีน นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนนักเรียนอีกปีละ 500-600 คนจากปี 2567-2569 (จากระดับปัจจุบันที่ทำได้ราว 300 คน/ปี) หลังจากที่เปิดแคมปัสใหม่ที่นนทบุรีเฟส 1 และระยอง เฟส 1 ในเดือนสิงหาคมปี 2566 ซึ่งจะช่วยหนุนแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของบริษัทให้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีก

แนวโน้มยังคงเป็นบวก

เรายังคงมองบวกกับ SISB โดยในสัปดาห์ที่แล้ว เราเพิ่งจะปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2565F ขึ้นเป็น 308 ล้านบาท (+47.6% YoY) และปี 2566F ขึ้นเป็น 401 ล้านบาท (+30.1% YoY) โดยเรามองว่า จำนวนนักเรียนปี 2566F จะอยู่ที่ 3,450 คน (+600 คนจากนนทบุรีเฟส 1 และระยอง เฟส 1) และจะเพิ่มเป็น 3,950 คนในปี 2567F ซึ่งหมายความว่าอัตราการเติบโตของกำไรของ SISB ในปี 2567F จะแข็งแกร่งเกินคาด เพราะจะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นถึงปีละ 600 คน (จากระดับปกติในอดีตที่ปีละ 300 คน) เราประเมินเบื้องต้นว่า SISB จะถึงจุดคุ้มทุนในปีแรกที่เปิดดำเนินการ โดยตัดค่าเสื่อมของแคมปัส
ใหม่เฟสแรก 50% และใช้โครงสร้างต้นทุนและค่าใช้จ่ายเหมือนกับของโรงเรียนที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบันจำนวน 4 แห่ง

 

Valuation & action

เรายังคงประมาณการกำไรปี 2565-2566F เอาไว้เท่าเดิม และยังคงคำแนะนำ ซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2566 ที่ 17.00 บาท (PE ที่ 39.7x เท่ากับค่าเฉลี่ยห้าปีย้อนหลัง)

 

Risks

COVID-19 ระบาด, เศรษฐกิจฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ และปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง