ธอส.ประกาศผู้ชนะการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน

ธอส.ประกาศผู้ชนะการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน

ธอส. ประกาศผู้ชนะการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการสินเชื่ออยู่เย็นเป็นสุขรับเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านบาท

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมสนับสนุนให้คนไทยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกปลูกสร้างบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารที่มีความยั่งยืนในระยะยาว

โดยมุ่งมั่นส่งเสริมให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้าประชาชน ด้วยการจัด “การประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน” ภายใต้โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข

โดยให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หรือคณะบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวม 1,040,000 บาท ผลปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 15กุมภาพันธ์– 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 265 ราย แบ่งเป็น 

1) ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 3 ล้านบาท จำนวน 187 รายและ 

2) ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 78 ราย

ในการพิจารณาแต่ละรางวัลนั้น ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันอาคารเขียวไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมตัดสิน โดยผู้ชนะการประกวดมีรายชื่อและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

รางวัลการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก 

รางวัลที่ 1  ได้แก่  ทีมโอบกอด ได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2  ได้แก่   ทีม EVERYHOME ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมณิชชา-ศศิพิมพ์ ได้รับเงินรางวัล   50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณอิสรานุวัฒน์ สาสาย ได้รับเงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณวสุ ขวัญอยู่เย็น ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ 

รางวัลที่ 1  ได้แก่  คุณปริญญา เนตรคำ ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2  ได้แก่   ทีมสถาปนิก 58 จัดแถว ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3  ได้แก่ ทีม GREENHAUS ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย  ได้แก่  คุณพีรพล สุทธิมรรคผล ได้รับเงินรางวัล   50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย  ได้แก่  ทีม DeepD ได้รับเงินรางวัล   50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างบ้าน สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงาน ฟรี!!!!  เพื่อนำไปเป็นแบบในการปลูกสร้าง และยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้านและยังได้แบบบ้านที่มีคุณภาพตามหลักสถาปัตยกรรม อีกทั้งธนาคารยังได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานได้อีกด้วย  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่Mobile Application : 

GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th