บลจ.กสิกรไทย ผนึกแบงก์แม่ รุกบริหารเงินลูกค้าเอสเอ็มอี - รายย่อย หนุน AUM โต

บลจ.กสิกรไทย ผนึกแบงก์แม่ รุกบริหารเงินลูกค้าเอสเอ็มอี - รายย่อย หนุน AUM โต

บลจ.กสิกรไทย ประกาศกลยุทธ์ 5 ด้านบุกตลาดกองทุนปี 2566 ผนึกแบงก์แม่ขยายฐานเจาะกลุ่มลูกค้าเคพลัส 18 ล้านคน และเอสเอ็มอี - องค์กร วางแผนออมเงิน ก้าวข้ามความผันผวน กระจายลงทุนตามเทรนด์โลก ดันเป้า AUM ปีนี้แตะ 1.55 ล้านล้านบาท โต 10% ยืนหนึ่งในอุตสาหกรรม

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า สำหรับแผนกลยุทธ์ปี 2566 มุ่งเน้น 5 ด้าน คือ 1.มุ่งสร้างผลตอบแทนด้วยการต่อยอด และพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนให้ได้ผลตอบแทนที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ 2.สร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านการให้คำแนะนำที่เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์อย่างตรงไปตรงมา 


3.ดูแลคู่ค้าอย่างเข้าใจพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามโจทย์ของคู่ค้าแต่ละราย เพื่อนำไปเสนอขายให้ตรงใจผู้ลงทุน 4.บริหารพอร์ตให้กับผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ และสภาพคล่องให้กับลูกค้าผู้ลงทุนสถาบัน 5.ตัวช่วยวางแผนเกษียณ นำเสนอตัวเลือกที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกเป้าหมายเกษียณให้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บลจ.กสิกรไทย ตั้งเป้ามีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ปีนี้ เติบโต 10% หรืออยู่ที่ 1.55 ล้านล้านบาท  รักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวม จากในปีที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทย มี AUM  ที่ 1.41 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจกองทุนรวม 9.93 แสนล้านบาท ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.34 แสนล้านบาท และธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล 1.88 แสนล้านบาท 


นายอดิศร กล่าวว่า การเติบโตในปีนี้จะมาจากทั้งในส่วนของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล มุ่งเน้นการวาง แผนขยายงานร่วมกับแบงก์แม่ กสิกรไทย ทั้งบนช่องทางแอปพลิเคชัน  K-PLUS มีผู้ใช้งานจำนวน 18 ล้านคน  ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือนผ่านการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (DCA) ผ่าน App K-My Funds เพื่อเป็นการฝึกวินัยทางการเงิน และส่งเสริมให้เกิดความมั่งคั่งในอนาคต 

นายอดิศร กล่าวว่า ช่องทางดิจิทัล ทั้ง K-PLUS และ K-My Fund  มีช่องทางเติบโตในแง่ของจำนวนทรานเซ็กชั่นได้อีกมาก จากในปีที่ผ่านมา เรามีจำนวนผู้ลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลทั้ง K-PLUS และ K-My Funds เป็นจำนวน 357,086 ราย คิดเป็นสัดส่วน 43% จากจำนวนผู้ลงทุนทั้งหมด และสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ในทุกช่องทางรวมเป็นจำนวน 136,842 ราย 

รวมถึงนำเงินของนักลงทุนกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารกสิกรไทย วางเป้าหมาย AUM  5,000   ล้านบาท ในปีนี้ รวมถึงขยายฐานลูกค้าในนักลงทุนสถาบัน เช่น สหกรณ์ มหาวิทยาลัย มูลนิธิ  เพิ่มขึ้นในปีนี้   นอกจากนี้เตรียมพัฒนาเครื่องมือการลงทุน จัดพอร์ตตามในลูกค้า  คาดว่าจะจับคู่กับพันธมิตรทางธุรกิจ  1 ราย ภายในปีนี้    


 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์