"ธนาคารปิดปรับปรุง" SCB แจ้งวัน-เวลาปิดแอปฯ SCB EASY แม่มณี เดือน ม.ค.-ก.พ.66

"ธนาคารปิดปรับปรุง" SCB แจ้งวัน-เวลาปิดแอปฯ SCB EASY แม่มณี เดือน ม.ค.-ก.พ.66

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศแจ้งวันและเวลา ปิดปรับปรุงระบบแอปพลิเคชั่นชั่วคราว แอปฯ SCB EASY App , SCB EASY Net และ แม่มณี ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.66 กรุณาวางแผนในการทำธุรกรรมล่วงหน้า

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศแจ้งวันและเวลา ปิดปรับปรุงระบบแอปพลิเคชั่นชั่วคราว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย SCB EASY App และ SCB EASY Net โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด เพื่อเตรียมการวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงิน 

สำหรับการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวของแอปฯ SCB EASY App และ SCB EASY Net นั้น จะมีการปิดปรับปรุงตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

  • วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 02.00 - 03.30 น.
  • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 02.00 - 03.30 น.

ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการของแอปฯ SCB EASY App และ SCB EASY Net ได้ กรุณาวางแผนในการทำธุรกรรมล่วงหน้า

ลูกค้าสามารถใช้บริการ SCB EASY App และ SCB EASY Net ได้ตามปกติหลังช่วงเวลาดังกล่าว และช่องทางอื่นได้ตามปกติและขออภัยในความไม่สะดวก

 

"ธนาคารปิดปรับปรุง" SCB แจ้งวัน-เวลาปิดแอปฯ SCB EASY แม่มณี เดือน ม.ค.-ก.พ.66

ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังประกาศแจ้งปิดบริการแอปพลิเคชั่นแม่มณี ชั่วคราวเพื่อพัฒนาระบบ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด้วย

ซึ่งจะมีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น "แม่มณี" และไม่สามารถรับชำระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาในการปิดระบบดังต่อไปนี้

  • วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:00 – 24:00 น.
  • วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:00 – 02:00 น.
  • วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:00 – 24:00 น.
  • วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 00:00 – 02:00 น.

ลูกค้าสามารถใช้บริการแอปพลิเคชั่น ร้านแม่มณี ได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว

 

CR : ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)