ผู้ถือหุ้น ”กรุงศรี” ถกเคาะซื้อหุ้นแบงก์อินโดฯ - ฟิลิปปินส์ 17 ม.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น ”กรุงศรี” ถกเคาะซื้อหุ้นแบงก์อินโดฯ - ฟิลิปปินส์ 17 ม.ค.นี้

กรุงศรีฯ หรือ BAY เสนอผู้ถือหุ้นเคาะซื้อกิจการสินเชื่อในอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มูลค่ารวมกว่า 1.77 หมื่นล้าน ในวันที่ 17 ม.ค.นี้

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรม และเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credi ในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อช่วยสร้างการเติบโต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของธนาคารในระยะยาว 

1.จะเข้าซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 75.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PT. Home Credit Indonesia จาก Home Credit Indonesia B.V. และ Ms. Wanda Ariestiani Evans โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 176.4 ล้านยูโร หรือคิดเป็นประมาณ 6.6 พันล้านบาท 

2.จะซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 75.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HC Consumer Finance Philippines, Inc. และอัตราร้อยละ 100.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HCPH Financing 1, Inc. และ HCPH Insurance Brokerage, Inc. จาก HC Philippines Holdings B.V. และ Filcommerce Holdings, Ino. โดยมีมูลค่าการลงทุน ประมาณ 297.6 ล้านยูโร หรือคิดเป็นประมาณ 1.11 หมื่นล้านบาท

มูลค่าการลงทุนของธุรกรรมเข้าซื้อ Home Credit ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งหมดรวมประมาณ 473.9 ล้านยูโร หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 17,700.8 ล้านบาท 
 

ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ("ธปท.") และ Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) of Indonesia ("OJK") และ Bangko Sentral ng Pilipinas ("BSP") และPhilippines Competition Commission ("PCC")

รายละเอียดของธุรกรรมจะต้องถูกแจ้งให้ Japanese Financial Services Agency ("JFSA") และ Securities and Exchange Commission of Philippines, Commission for the Supervision of Business Competition of Indonesia (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ("KPPU)

นายเซอิจิโระ กล่าวว่า ธนาคารอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการให้บริการสินเชื่อผู้บริโภคของ Home Credit ในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์
 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์