เกาหลีใต้ เล็งออกกฎหมายด้าน Metaverse หนุนอุตสาหกรรม Web3

เกาหลีใต้ เล็งออกกฎหมายด้าน Metaverse หนุนอุตสาหกรรม Web3

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และไอซีที (MSIT) เกาหลีใต้ มีแผนยกเลิกกฎหมายวิดีโอเกมแบบดั้งเดิม เล็งออกกฎหมายด้าน Metaverse หนุนอุตสาหกรรม Web3 ที่กำลังเติบโต

กระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซีที (MSIT) ของเกาหลีใต้ เปิดเผยแผนการที่จะเลิกใช้กฎหมายวิดีโอเกมแบบดั้งเดิมบน Metaverse โดยทางกระทรวงได้ตัดสินใจที่ออกแนวทางใหม่เพื่อจูงใจให้ระบบนิเวศน์ที่กำลังเติบโต

ความสนใจของเกาหลีใต้ใน Web3 และระบบนิเวศน์ของ Metaverse นั้นพิสูจน์ได้จากการลงทุนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ สำหรับการสร้าง Metaverse ซึ่งควบคู่ไปกับความพยายามนี้ MSIT ระบุว่า การบังคับใช้กฎระเบียบที่เก่ากว่านั้นเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของระบบนิเวศน์ใหม่

ในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการนโยบายข้อมูลแห่งชาติ MSIT ระบุว่าจะไม่ทำผิดพลาดในการควบคุมบริการใหม่ด้วยกฎหมายที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามการอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนด Metaverse เป็นวิดีโอเกมยังคงอยู่ในระหว่างพิจารณา

กระทรวงตัดสินใจว่าอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งรวมถึง Metaverse, autonomous driving  และ OTT ต้องมีการกำหนดกฎระเบียบใหม่  โดยในส่วนที่เกี่ยวกับ Metaverse นั้น MSIT ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรม เนื่องจากขาดพื้นฐานทางกฎหมาย และสถาบัน

“ต้องมีการกำหนดแนวทางสำหรับการจัดประเภทผลิตภัณฑ์เกม และ metaverses และกฎระเบียบที่มีเหตุผลและการสนับสนุนสำหรับการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง (การตรากฎหมาย metaverse พิเศษ ฯลฯ)”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน สมาชิกของรัฐสภาได้สนับสนุนข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม Metaverse เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม Web3

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์