"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

“ซันโทรี่  เป๊ปซี่โค” จับมือ “ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย” ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำให้เยาวชนไทย ในกิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” (Mizuiku Water Hero Camp) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้โครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ : เรารักษ์น้ำ” ประจำปี 2567 (One Suntory Mizuiku Program 2024)

กิจกรรมครั้งนี้ ถือได้ว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีพันธมิตรภาครัฐบาลและเอกชน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศูนย์การศึกษาสิ่งแวดล้อม (Environmental Education Center : EEC) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับแกนนำนักเรียน และครูในจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน โดยมีแกนนำนักเรียน ตัวแทนครู และพนักงานจิตอาสาจากทั้งสองบริษัท กว่า 500 คนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'คุ้มค่า' แอปฯ ยกระดับการจัดการขยะ

มหาวิทยาลัยไทยติดท็อป 20 การจัดอันดับระดับโลก ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

น้ำอยู่ได้ถ้าธรรมชาติยังคงอยู่

งานนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของทั้งสององค์กร นำโดย นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และ นายโอเมอร์ มาลิค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงโครงการ วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ : เรารักษ์น้ำ ประจำปี 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของทั้งสองบริษัท มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทย ผ่านการจัดกิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน

\"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ\"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาและต่อยอดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนแบบบูรณาการ และขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ มิซุอิกุ ประจำปี 2567 ต่อไป

หัวใจหลักของค่ายในครั้งนี้ ที่ต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่บริษัทฯ ได้จำหน่ายน้ำและน้ำแร่ จะต้องการรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างแท้จริง เพราะเชื่อว่า น้ำอยู่ได้ถ้าธรรมชาติยังคงอยู่ พร้อมส่งต่อความรู้ต่างๆ เพื่อให้พนักงาน คนในพื้นที่ และเด็ก ๆ ที่อยู่หลังโรงงาน ได้ร่วมอยู่และรักษา รักษ์ธรรมชาติไปด้วยกัน

เรียนรู้เรื่องวัฎจักรน้ำ ปัญหา ร่วมอนุรักษ์ หวงแหนต้นกำเนิดแหล่งน้ำ

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชน ได้เรียนรู้ในเรื่องวัฏจักรน้ำ, ปัญหาน้ำในปัจจุบัน, ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ, แหล่งระบบนิเวศทางทะเล, ขยะทะเล, การแยกขยะประเภทต่างๆ การตรวจสุขภาพน้ำ ฯลฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์, ป่าโกงกาง, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฯลฯ จังหวัดระยอง ผ่านกิจกรรมที่ถูกถ่ายทอดอย่างสนุกสนาน เพื่อที่จะให้   เด็กๆ ที่ร่วมโครงการทุกคน ได้ซึมซับและหวงแหนต้นกำเนิดแหล่งน้ำ ซึ่งอยู่ในจังหวัดระยองและชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านและภูมิลำเนาของพวกเขา ให้น้ำและธรรมชาติรอบ ๆ บ้านได้ยังคงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

น.ส.ณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า กล่าวว่า กิจกรรม “ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ” จะเปิดโลกในการอนุรักษ์น้ำให้กับน้อง ๆ หลังจากการออกค่ายในครั้งนี้ น้องๆ ที่ร่วมโครงการจากจังหวัดระยองและชลบุรี จะต้องเอาความรู้ที่ได้รับไปเผยแผ่ให้กับเพื่อน ๆ และคุณครูที่โรงเรียนและทำเป็นผลงานวิดีโอกลับมายังบริษัท คณะกรรมการจะให้คะแนนและคัดเลือกโปรเจคที่เป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคัดเลือกผู้ชนะจังหวัดละ 1 โรงเรียน รวม 2 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกเดินทางไปทัศนะศึกษาต้นแบบโครงการมิซุอิกุที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

\"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ\"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ด้าน นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Education Centre : EEC) กล่าวเสริมว่า “ตอนที่ผมเริ่มต้นในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผมเริ่มตอนอายุ 10 ขวบครับ โดยตอนนั้นได้มีโอกาสไปทำเดโม่รายการเกี่ยวกับป่า เกี่ยวกับช้าง ได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลที่พีพี เป็นภาพประทับใจและฝังใจเรามาตั้งแต่เด็กๆ พอโตขึ้นมาได้โอกาสมาทำงานกับเด็กๆ เรารู้ดีว่าการเริ่มต้นการอนุรักษ์น้ำเด็กๆ ในวัย 8-12 ปี เป็นช่วงเวลาที่เขาจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้เร็ว

กิจกรรมในครั้งนี้ เราเน้นสร้างความรักให้กับคนและธรรมชาติ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องๆ กิจกรรมจึงตั้งใจทำออกให้สนุกควบคู่กับการให้ความรู้ อยากให้เขารู้สึกรัก และอยากกลับไปดูแล หวงแหนธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัดของพวกเขา การรักษ์โลกอย่างง่าย ๆ เลย ที่ทุกคนสามารถทำได้ คือการกินข้าวให้หมด จะช่วยลดขยะเศษอาหาร หรือการแยกขยะภายในบ้านของตัวเอง ก็มีส่วนช่วยโลกของเราได้มากแล้ว

\"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ\"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ด.ช.ธนิสรณ์ แสงระงับ (ออนิว) อายุ 11 ปี ชั้น ป.5 จากโรงเรียนประภัสสรวิทยา จังหวัดชลบุรี เล่าความรู้สึกว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลบ่อย ๆ เพราะที่บ้านอยู่ใกล้ทะเลที่หาดบางแสน ที่ผ่านมารู้เพียงว่าไม่ควรทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ เนื่องจากจะทำให้น้ำสกปรก แต่การมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าตนเองต้องร่วมรักษ์น้ำ รักษ์ทะเลอย่างไร ได้รู้จักวิธีการวัดค่าน้ำ วิธีการคัดแยกขยะ ฯลฯ อยากจะกลับไปเล่าให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียนฟังว่าสนุกและได้รับความรู้มากมาย 

ด.ญ.กานต์พิชชา กองแก้ม (โม) อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 จากโรงเรียนบ้านไร่จันดี จังหวัดระยอง เล่าว่าเธอชอบวิชาวิทยาศาสตร์ และชอบไปเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ซึ่งพอรู้ว่ามีกิจกรรม ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ เธอและเพื่อน ๆ ที่โรงเรียนก็ตื่นเต้นมาก ๆ อยากจะมาร่วม ซึ่งพี่ๆ ที่ค่ายใจดี ให้หนูได้ทดลองวัดค่าน้ำ และวัดอุณหภูมิน้ำ ได้ความรู้ในการดูแลทะเลเยอะ กลับจากค่ายเธอและเพื่อนๆ จะตั้งใจทำโครงการ อยากไปดูการอนุรักษ์แหล่งน้ำที่ประเทศญี่ปุ่น

\"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ\"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

น.ส.รุ่งนภา อุ่นแก้ว (ครูออย) คุณครูจากโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี กล่าวว่า จากที่สังเกตและมีการพูดคุยกับตัวแทนเด็กนักเรียนของโรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ที่เข้าร่วมโครงการ เด็กๆ ค่อนข้างตื่นเต้นมาก เพราะได้โอกาสมาเข้าค่ายนอกสถานที่ซึ่งเป็นต่างจังหวัดของพวกเขาเป็นครั้งแรก ได้มาเจอสถานที่ ผู้คน กิจกรรมใหม่ ๆ ฯลฯ ที่ให้ความรู้ในเรื่องของน้ำ การอนุรักษ์ ซึ่งหลังจากจบจากการเข้าค่าย ทางคณะครูของโรงเรียนก็ได้ปรึกษากันแล้ว ในการนำเสนอแผนการสอนต่อๆ ไป ที่จะเน้นย้ำในการรณรงค์-การอนุรักษ์น้ำ ให้เราสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อยู่กับน้ำซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตของเราให้ได้ใช้ไปได้นาน ๆ อยากถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นให้กับเด็กๆ ที่ไม่ได้มา

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมภายใต้โครงการ “วัน ซันโทรี่ มิซุอิกุ: เรารักษ์น้ำ” ได้ที่ Facebook:  One Suntory Mizuiku Program Thailand (https://www.facebook.com/OneSuntoryMizuikuProgram )

\"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ\"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

\"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ\"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

\"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ\"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

\"ค่าย มิซุอิกุ ผู้พิทักษ์รักษ์น้ำ\"กระตุ้นเยาวชน ดูแลน้ำ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน