22 พฤษภาคม 2567 เวียนเทียนต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567 พิกัดวัดทั่วไทย ต้นไม้ฟรี

22 พฤษภาคม 2567 เวียนเทียนต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567 พิกัดวัดทั่วไทย ต้นไม้ฟรี

22 พฤษภาคม 2567 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา 2567" วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชวนพุทธศาสนิกชนมา "เวียนเทียนต้นไม้" เช็กพิกัดวัดทั่วไทยร่วมจัดกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ได้บุญ "ได้ทำบุญ" แจกต้นไม้ฟรี นำไปปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อนได้

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2567 หลายคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา 2567" วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมา "เวียนเทียนต้นไม้" เช็กพิกัดวัดทั่วไทยร่วมจัดกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ได้บุญ "ได้ทำบุญ" แจกต้นไม้ฟรี นำไปปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อนได้

 

22 พฤษภาคม 2567 เวียนเทียนต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567 พิกัดวัดทั่วไทย ต้นไม้ฟรี

 

เวียนเทียนต้นไม้ ทำอย่างไร?

เวียนเทียนต้นไม้ ร่วมนำกล้าไม้ที่ตั้งจิตอธิษฐานถือเดินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบ เช่นเดียวกับการเวียนเทียนทั่วไป โดยสามารถนำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคล หรือนำไปบริจาคปลูกต่อยังวัดสาขาได้เลย รวมถึงสถานปฏิบัติธรรมในต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในประเทศและตัวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้ทางหนึ่ง 

เวียนเทียนด้วยต้นไม้ เกิดขึ้นได้อย่างไร?

เกิดจากความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ วัด หน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงประชาชน ผู้สนับสนุนทุนเป็นเจ้าภาพต้นไม้ และเข้าร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกด้วย

 

22 พฤษภาคม 2567 เวียนเทียนต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567 พิกัดวัดทั่วไทย ต้นไม้ฟรี

22 พฤษภาคม 2567 เวียนเทียนต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567 พิกัดวัดทั่วไทย ต้นไม้ฟรี

22 พฤษภาคม 2567 เวียนเทียนต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567 พิกัดวัดทั่วไทย ต้นไม้ฟรี

ทำไมต้องเวียนเทียนต้นไม้

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และประธานมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ กล่าวว่า การปลูกต้นไม้ ในทางพุทธเรียกว่า สร้างถิ่นรมณีย์ พื้นที่สีเขียวที่ให้ความร่มรื่นที่มีผลดีต่อสุขภาพกายและใจ 

 

22 พฤษภาคม 2567 เวียนเทียนต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567 พิกัดวัดทั่วไทย ต้นไม้ฟรี

กิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้า และระลึกถึงคุณของต้นไม้ไปพร้อมกัน 

หลังเวียนเทียนสามารถนำต้นไม้ไปปลูกที่บ้าน วัด หรือสวนสาธารณะใกล้บ้าน เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า และเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หากทุกคนมาร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้จะเป็นการทำบุญวิถีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤต

 

22 พฤษภาคม 2567 เวียนเทียนต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567 พิกัดวัดทั่วไทย ต้นไม้ฟรี

 

คำแนะนำเวียนเทียนต้นไม้ ทำบุญวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลด PM 2.5 ลดโลกร้อน

ต้นไม้ที่เวียนเทียนเสร็จแล้ว สามารถนำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นต้นบุญอันเป็นสิริมงคล วัดหลายแห่งก็รับบริจาคกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกต่อยังวัดสาขา หรือสถานธรรมในต่างจังหวัด หากวัดแถวบ้านไม่ได้ร่วมจัดงาน แนะนำให้นำกล้าไม้ที่บ้านไปเวียนเทียนเองได้เลย  
 

เช็กพิกัดวัดทั่วไทย "เวียนเทียนต้นไม้" แจกต้นไม้ฟรี นำไปปลูกที่บ้านหรือวัด ช่วยลดโลกร้อนได้

 • วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพฯ
 • วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 • วัดดีดวด เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 • วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
 • วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดศรีสุดาราม วรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • วัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • วัดอภัยทายาราม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • วัดนางชีโชติการาม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
 • วัดแก้ว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (วัดทอง บางพรม) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 • วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
 • วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
 • วัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
 • วัดทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
 • วัดพุทธบูชา เขตบางมด กรุงเทพฯ
 • วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 • วัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพฯ
 • วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ
 • วัดลาดบัวขาว เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
 • วัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 • วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 • วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • วัดภาษี เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 • วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
 • วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
 • วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
 • วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ กรุงเทพฯ
 • วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม เขตประเวศ กรุงเทพฯ
 • วัดบางนานอก เขตบางนา กรุงเทพฯ
 • วัดทองสุทธาราม เขตบางซื่อกรุงเทพฯ
 • วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
 • วันหนองใหญ่ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
 • วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 • วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ
 • วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • วัดสายอำพันธ์เอมสาร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 • วัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
 • วัดพระไกรสีห์ (น้อย) เขตบางกะปิกรุงเทพฯ
 • วัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
 • วัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 • สวนโมกข์กรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 • วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 • วัดขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 • วัดราชโกษา เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

เช็ครายชื่อวัดที่ร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ทั่วไทย ครบทุกภาคได้ที่นี่ (คลิก) หรือกดที่ภาพด้านล่างนี้เลย

 

22 พฤษภาคม 2567 เวียนเทียนต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567 พิกัดวัดทั่วไทย ต้นไม้ฟรี

อ้างอิง-ภาพ : ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ