'ออสเตรเลีย' ประเทศที่ส่งเสริมการคมนาคมส่งสีเขียวอย่างยั่งยืน

'ออสเตรเลีย' ประเทศที่ส่งเสริมการคมนาคมส่งสีเขียวอย่างยั่งยืน

ผู้คนชื่นชอบรถของตนในประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย ยานพาหนะส่วนตัวครองภูมิทัศน์การคมนาคมขนส่ง โดย 72% ของการเดินทางแบบเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดยใช้รถยนต์ ซึ่งแซงหน้าการเดินหรือขี่จักรยาน 15% การขนส่งสาธารณะ 13% หรือการแชร์รถและแท็กซี่ 1% อย่างมีนัยสำคัญ

KEY

POINTS

  • ในออสเตรเลีย 72% ของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยรถยนต์ แซงหน้าการเดิน การขี่จักรยาน และการขนส่งสาธารณะ
  • ในความพยายามที่จะลดการใช้รถยนต์ Uber Australia ได้ทำการทดลอง One Less Car ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมและบริษัทด้านการเดินทางและการแชร์รถอื่นๆ
  • นักวางผังเมืองและผู้นำเน้นการสนับสนุน เปลี่ยนแปลงการเดินทางสีเขียวในออสเตรเลีย

แต่เมื่อมองไปสู่อนาคต มีหลายเหตุผลที่ทำให้เกิดคำถามว่าการพึ่งพารถยนต์มีความยั่งยืนหรือไม่

หลายปีที่ผ่านมา ทราบดีว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัวกำลังสร้างความท้าทายมากมายในเมือง รวมถึงความแออัด การปล่อยก๊าซคาร์บอน และค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น มีการวิจัยเพิ่มมากขึ้นว่ายานพาหนะไฟฟ้าเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหา แต่ยังต้องเปลี่ยนความคิดแบบ 'หนึ่งคน หนึ่งคัน' ให้ครอบคลุมถึงการเดิน การขี่จักรยาน การใช้ยานพาหนะร่วมกัน และการขนส่งสาธารณะ 

เมืองต่างๆ ทั่วโลกพยายามแก้ไขปัญหานี้มานานหลายทศวรรษ แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและบริการขนส่งทำให้เมืองต่างๆ อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น

เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลง Uber Australia ต้องการทำความเข้าใจอุปสรรคในทางปฏิบัติและพฤติกรรมในการมี "รถน้อยลงหนึ่งคัน" และออกแบบการทดลองเพื่อดูว่าผู้คน 58 คนจากทั่วประเทศจะปรับตัวอย่างไร

การทดลองเคลื่อนที่แบบ One Less Car Uber ดำเนินการทดลองใช้งาน One Less Car เป็นครั้งแรก โดยร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม The Behavioral Architects, Lime บริษัทไมโครโมบิลิตี, บริการสมัครสมาชิก e-bike Lug+Carrie และ Uber Carshare

การทดลองนี้เป็นการสำรวจความท้าทายและโอกาสของไลฟ์สไตล์ที่ใช้ไฟในรถยนต์ และพบว่าชาวออสเตรเลีย 58 รายในแต่ละวันต้องทิ้งรถไปหนึ่งคัน จากคันหนึ่งไปเป็นศูนย์ หรือสองคันขึ้นไป และใช้การเดินทางรูปแบบอื่นในขณะที่พวกเขาเดินทาง มีชีวิตอยู่เป็นเวลาสี่สัปดาห์

โครงการทดลอง One Less Car ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้ตรวจสอบการแสดงออกถึงความสนใจหลายพันครั้ง ก่อนที่ชาวออสเตรเลีย 58 คนจะได้รับการคัดเลือกจากเมืองหลวงของรัฐ/ดินแดนของประเทศเพื่อเข้าร่วม ผู้คนจำนวนมากในช่วงชีวิตและการเป็นเจ้าของรถที่แตกต่างกัน ตั้งแต่รถยนต์เป็นศูนย์ถึงสองคัน ได้ถูกรวมอยู่ในการทดลองนี้ด้วย

เพื่อชดเชยการใช้รถยนต์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับเครดิตการเดินทางรวมมูลค่า 1,350 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ($870) ซึ่งรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะ การสมัครสมาชิกจักรยานไฟฟ้า Lug+Carrie (หากมี) สมาชิก Uber One และเครดิตสำหรับ Uber, Lime และ Uber Carshare . จำนวนนี้ถูกเลือกเพื่อสะท้อนถึงการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปีประมาณ 16,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของรถยนต์ในออสเตรเลีย

การเดิน การปั่นจักรยาน และการแชร์รถถือเป็น “ผู้เล่นที่มีมูลค่ามากที่สุด” ของการทดลอง โดยสองแบบหลังมีความถี่ในการใช้งานเพิ่มขึ้น 4-5 เท่า จำนวนก้าวของผู้เข้าร่วมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และรายงานประโยชน์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในขณะที่ความพึงพอใจต่อชุมชนเพิ่มขึ้น 10%

จากโอกาสการเดินทางต่างๆ ผู้เข้าร่วมรายงานว่าพวกเขาสามารถทดแทนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนใหญ่ด้วยวิธีการเดินทางอื่นได้ การเดินเป็นการทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 75% ในขณะที่สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือการขี่จักรยานและการแชร์รถเพิ่มขึ้น 4-5 เท่า

การใช้ e-bike เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้เข้าร่วมหลายคน โดยคนหนึ่งกล่าวว่า "e-bike น่าจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุด การขี่จักรยานลงไปที่เรือเฟอร์รี่เกือบทุกวันเพื่อไปทำงานมีผู้คนจำนวนมากใช้ ซึ่งการเดินทางด้วยรถไฟและรถบัสเพิ่มขึ้น 156% และ 86% ตามลำดับ และการใช้รถยนต์ร่วมกันเพิ่มขึ้นสามเท่า

การเข้าถึงทางเลือกการคมนาคมที่ไม่เท่าเทียมกัน

คุณภาพ ความสะดวก และความน่าเชื่อถือของการขนส่งทางเลือกไม่สอดคล้องกัน
การรับรู้คุณค่าและความสามารถในการจ่ายสูงของการใช้รถยนต์
จุดสุดท้ายนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความเป็นจริง เนื่องจากการวิเคราะห์ของ Uber ชี้ให้เห็นว่ารถยนต์ที่ขับน้อยกว่า 5,000 กม./ปี ซึ่งมีอยู่ 2.5 ล้านคันในออสเตรเลีย อาจไม่สมเหตุสมผลทางการเงินสำหรับเจ้าของรถ ต้นทุนแอบแฝงของการเป็นเจ้าของรถอาจเป็นสาเหตุหลักของความไม่ตรงกันของการรับรู้และความเป็นจริง

ลดการพึ่งพารถยนต์ในออสเตรเลีย

นอกเหนือจาก "การสร้างสี่บรรทัดฐาน" แล้ว ขณะนี้ Uber Australia ยังสนับสนุนให้ผู้นำเมืองมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการหลัก 7อย่างเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของออสเตรเลียไปสู่อนาคตแห่งยานยนต์

“การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่” ที่อาจส่งผลกระทบใหญ่ที่สุดในระยะสั้น ได้แก่

  • ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสำหรับทุกคน ทำให้โหมดหลัก เช่น การขี่จักรยาน การเดิน การแชร์รถ และการขนส่งสาธารณะน่าสนใจยิ่งขึ้นผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กและการบูรณาการเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
  • ปรับปรุงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบายของทุกการเดินทาง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยด้านสุขอนามัยในการเลือกรูปแบบการเดินทาง และตัวเลือกการเดินทางจะต้องพร้อมใช้งานเมื่อผู้คนต้องการและไม่มีอุปสรรค
  • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการเดินทางและเน้นย้ำถึงประโยชน์ต่างๆ การที่ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากรถยนต์ส่วนตัวนั้นไม่เพียงพอ ผู้คนจำเป็นต้องตระหนักถึงทางเลือกต่างๆ ของตน และได้รับแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ลองอะไรใหม่ๆ
  • กำหนดเป้าหมายผู้คนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับขนาดสิ่งที่ใช้ได้ผล เมืองต่างๆ จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้คนที่พร้อมจะเลิกใช้รถยนต์มากที่สุด เช่น SINKS และ DINKS [รายได้เดียว ไม่มีลูกและมีรายได้สองเท่า ไม่มีลูก] เพื่อปรับแต่งการแทรกแซงและขนาด ขึ้นสิ่งที่ได้ผล

 

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงผลกระทบที่ยั่งยืนและยั่งยืน Uber ยังเรียกร้องให้ผู้วางแผนและรัฐบาล ได้แก่

  • แผนและกลยุทธ์ที่เอื้ออำนวย แผนและกลยุทธ์เมืองทั้งชุดจะต้องร่วมมือกันเพื่อยุติการพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวมากเกินไป เพื่อให้ทุกคนมีรูปแบบการเดินทางสี่บวกให้เลือกไม่ว่าจะอาศัยอยู่ ทำงาน เรียน หรืออยู่ที่ไหนในเมือง เล่น.
  • การปฏิรูปนโยบายมุ่งสู่การใช้รถยนต์น้อยลงหนึ่งคัน นโยบายทั้งหมดของรัฐบาลตั้งแต่ด้านสุขภาพ การศึกษา ไปจนถึงการวางผังเมือง จะได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกทางเลือกที่ปลอดรถยนต์ได้
  • เดิมพันกับโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ การป้องกันทางเดิน การวางแผน และการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานของโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนทั่วเมืองของสามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนที่รวดเร็วและบ่อยครั้งในอนาคต

ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาระบบคมนาคมที่ยั่งยืนมากขึ้นทั้งในแง่ของคุณภาพชีวิคปละความยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

ที่มา: World Economic Forum