การเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ ที่ภาคเอกชนต้องพิจารณา

การเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ ที่ภาคเอกชนต้องพิจารณา

รัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการต่อสู้เรื่องสภาพภูมิอากาศ จึงเริ่มดำเนินนโยบายและสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศภาคเอกชน

KEY

POINTS

  • ภาคเอกชนบริหารจัดการทรัพย์สินประมาณ 210 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • การระดมศักยภาพมหาศาลในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งจำเป็น
  • แต่การเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศภาคเอกชนไม่ใช่เรื่องง่าย รัฐบาลต้องมีบทบาทในการกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการนำการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศภาคเอกชนมาดำเนินการ

มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งส่งเสริมการลงทุนในด้านพลังงานสะอาด การขนส่งที่ยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว เกษตรกรรมที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ

ข้อมูลจาก World Economic Forum ระบุว่าการกระตุ้นการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศภาคเอกชนมีมากกว่าการดำเนินการมาตรฐาน จำเป็นต้องมีกลไกและนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อจูงใจการลงทุน ต่อสู้กับการตอบโต้ ส่งเสริมความรับผิดชอบ และลดความเสี่ยงซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในขณะที่พยายามระดมเงินทุนภาคเอกชนเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบออกดังนี้

1. ทุนภาคเอกชนเป็นพื้นฐานในการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศ


วิกฤตสภาพภูมิอากาศนั้นใหญ่เกินไป ร้ายแรงเกินไป และเร่งด่วนเกินกว่าที่จะพึ่งพาทรัพยากรของสถาบันสาธารณะเพียงอย่างเดียว ประเทศกำลังพัฒนาต้องการเงิน 2–4 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นหายนะ การระดมเงินทุนภาคเอกชนในวงกว้างเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองความต้องการทางการเงินนี้

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความเป็นศูนย์กลางของการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาคเอกชนในการบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์เป็นที่ประจักษ์ชัด แนวทางการแก้ปัญหาที่มีการพูดคุยกันบ่อยที่สุดเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐและธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างแรงจูงใจ - แต่ความจริงก็คือการลงทุนทางการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศภาคเอกชนนั้นเกิดขึ้นจริงช้า และในบางกรณีแทบไม่มีเลย

ปัจจุบัน ภาคเอกชนบริหารจัดการทรัพย์สินมากกว่า 210 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนโยบายต่างๆ มีการขยายตัวมากขึ้น ภาคเอกชนจึงมีโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ในการนำเสนอการลงทุนที่จำเป็นในการกระตุ้นนวัตกรรม และสร้างตลาดที่เจริญรุ่งเรืองในด้านสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมพลังงานสะอาด การขนส่งที่ยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการเกษตรที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย

2. จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากกล่องเครื่องมือทั้งหมดเพื่อกระตุ้นการลงทุน

เครื่องมือส่วนใหญ่ในการกระตุ้นการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศภาคเอกชนมีอยู่เพื่อทำให้การลงทุนดีขึ้น ในระดับสูงสุด นโยบายที่เสริมสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศผู้รับ ไม่ว่าจะผ่านการกำกับดูแลธุรกิจที่เป็นมิตร การจัดการหนี้อย่างรับผิดชอบ หรือการแทรกแซงอื่นๆ

สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและส่งเสริมการไหลเข้าของเงินทุน ในทำนองเดียวกัน สถาบันสาธารณะ ธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคี กองทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์กรการกุศล และองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านผลกำไร สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนภาคเอกชนโดยถือว่าผู้เสนอญัตติรายแรกและความเสี่ยงระยะยาว ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบ และสร้าง "เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน" ” รอบโครงการเฉพาะ

 

ข้อมูลทางการเงินที่ดีขึ้น ท่อส่งโครงการที่แข็งแกร่ง การบูรณาการสภาพภูมิอากาศที่แข็งแกร่งเข้ากับการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน และการพัฒนาตลาดคาร์บอนด้วยมาตรฐานคุณภาพสูง ล้วนทำให้การลงทุนมีความน่าดึงดูดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กฎระเบียบที่ถูกต้องอาจมีบทบาทเช่นกัน เนื่องจากบริษัทต่างๆ มีความสมดุลระหว่างความปรารถนาที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดเทียบกับการพิจารณาเพิ่มผลกำไรสูงสุด

ตัวอย่างเช่น เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 อยู่ภายใต้การตรวจสอบที่มากขึ้น ข้อบังคับในการลดก๊าซคาร์บอนในขอบเขตที่ 3 อาจทำให้บริษัทต่างๆ จัดหาเงินทุนสำหรับการลดคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานของตนเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค ผู้ผลิตไฟฟ้า และสมาชิกอื่นๆ ของระบบนิเวศพลังงานของซัพพลายเออร์ การปรับคาร์บอนตามชายแดนด้วยราคาคาร์บอนที่ปรับเทียบอย่างเหมาะสมอาจบรรลุผลที่คล้ายกัน เนื่องจากธุรกิจต่างๆ มองหาที่จะรักษาการเข้าถึงตลาด และมาตรฐานทางการเงินที่เหมาะสม เช่น มาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ Basel อาจช่วยให้ผู้ให้กู้เอกชนรับความเสี่ยงได้มากขึ้น

3. กฎระเบียบที่ถูกต้องสามารถปลดปล่อยภาคเอกชนและเริ่มต้นวงจรการลงทุนที่ตรงไปตรงมา


มุมการควบคุมเป็นอาการของปัญหาหลักเกี่ยวกับการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ: การลงทุนส่วนใหญ่ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุศูนย์สุทธิในตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (EMDC) จะต้องมาจากภาคเอกชน แต่สภาพแวดล้อมการลงทุนในปัจจุบันไม่ได้ถูกกำหนดไว้ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเงินทุนภาคเอกชนในระดับที่เพียงพอ

วาทกรรมการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การแทรกแซงเบื้องต้นจากผู้มีบทบาทที่ไม่ใช่ภาคเอกชน ซึ่งเปิดช่องทางสำหรับการเงินภาคเอกชน โดยให้ความสำคัญกับผลตอบแทนทางการเงินเป็นอันดับแรก การแทรกแซงเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดกลไกให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกฎระเบียบยังสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งที่สร้างกำไรให้กับธุรกิจและสิ่งที่ไม่ได้ผลกำไร มันจะเป็นส่วนสำคัญของกล่องเครื่องมือการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากสัญญาณมีความแข็งแกร่งเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านข้อกำหนดขอบเขต 3 การปรับคาร์บอนตามชายแดน หรือช่องทางอื่น บริษัทต่างๆ จะถูกบังคับให้จัดระเบียบการดำเนินงานใหม่เพื่อ "กำหนดราคา" ให้กับต้นทุนใหม่ที่อาจเกิดขึ้นหากไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบเหล่านั้น

หากแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ได้รับการดำเนินการในลักษณะเสริม ผลลัพธ์ที่ได้คือเศรษฐกิจโลกที่บริษัทต่างๆ ได้รับแรงจูงใจให้ปล่อยเงินทุนจำนวนมากเข้าสู่ กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (EMDCs) เพื่อปกป้องผลกำไรของพวกเขา และเงินทุนนั้นมีโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างผลตอบแทน ก่อให้เกิดวงจรการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศที่ดี

4. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการปรับตัวและการจัดหาเงินทุนเพื่อการสูญเสียและความเสียหายนั้นยุ่งยาก

แต่ก็เป็นไปได้ หากได้รับการจูงใจอย่างเหมาะสมในบางส่วนของภาพรวมการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เงินทุนของภาคเอกชนไม่ลงตัวมากนัก กล่าวคือ ผลตอบแทนจากโครงการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ยากที่จะเกิดขึ้นเป็นรายโครงการ และแทบไม่มีเลยจากโครงการที่มุ่งจัดการกับความสูญเสียและความเสียหาย ในความเป็นจริง การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนส่วนใหญ่ในปัญหาความสูญเสียและความเสียหายในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบของการประกันภัย กลไกที่ภาคเอกชนจะมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางกับกิจกรรมไม่บรรเทาผลกระทบใน EMDC ในอุตสาหกรรมต่างๆ ยังไม่ชัดเจนในปัจจุบัน

คำตอบหนึ่งอาจอยู่ที่แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการดำเนินคดีเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและมาตรการรับผิดชอบอื่นๆ และในความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของวิทยาศาสตร์การระบุแหล่งที่มา เพื่อสนับสนุนความพยายามในการระบุถึงอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศต่อผู้มีบทบาทที่เฉพาะเจาะจง การมีส่วนสนับสนุนการสูญเสียและความเสียหายในทางทฤษฎีอาจทำให้บริษัทต่างๆ สามารถลดหรือลบล้างความรับผิดของตนในเชิงรุก หรือชำระค่าชดใช้ภายหลังจากที่มีการจัดตั้งความรับผิดแล้ว การเงินเพื่อการปรับตัวแม้ว่าจะดูน่าดึงดูดสำหรับภาคเอกชนมากกว่าเนื่องจากการหลีกเลี่ยงต้นทุนและผลประโยชน์ต่อความมั่นคงในระยะยาว แต่ก็อาจต้องใช้แนวทางที่อิงจากการบังคับใช้เช่นกัน

มาตรการดังกล่าวควรดำเนินการควบคู่กับการลดความเสี่ยงโดยสถาบันสาธารณะและพหุภาคี เพื่อเพิ่มการยอมรับและผลกระทบทั่วทั้งเศรษฐกิจ ในประเทศผู้สนับสนุนและผู้รับ

การปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศของเอกชนถือเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขวิกฤติสภาพภูมิอากาศและสร้างเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรม ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และกฎระเบียบที่เหมาะสม สามารถระดมเงินทุนภาคเอกชนในวงกว้างและเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเหล่านั้นที่มีความรับผิดชอบน้อยที่สุดและมีความต้องการมากที่สุด