‘กรุงเทพธุรกิจ’ เปิดเวที Go Green นำเทรนด์ 'ลดคาร์บอน' ขับเคลื่อนประเทศสีเขียว

‘กรุงเทพธุรกิจ’ เปิดเวที Go Green นำเทรนด์ 'ลดคาร์บอน' ขับเคลื่อนประเทศสีเขียว

‘กรุงเทพธุรกิจ’ เปิดเวทีสัมมนา ‘โกกรีน’ 25 เม.ย.นี้ สร้างพลังร่วมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสีเขียว นำเสนอนโยบายของภาครัฐในการลงทุนเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนของภาคเอกชน

นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น เปิดเผยว่า การก้าวไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอน , Net Zero และการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นเมกะเทรนด์ของโลกที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายประเทศ บิ๊กคอร์ป เอสเอ็มอี เกษตรกรและประชาชน โดยถ้าไทยไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบกับสินค้าเกษตรและจะถูกกีดกันหรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งสปีดในการขับเคลื่อนตามเมกะเทรนด์ดังกล่าว โดยไม่ใช่แค่การวางแผนดำเนินการ แต่จะต้องเร่งสปีดเพื่อให้แผนบรรลุผล เพราะจะมีการกำหนดกติกาใหม่ของโลกออกมาอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการดำเนินการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงถือเป็นประเด็นใหญ่ที่ไม่กำหนดเป็ยภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงาน โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า การลดปล่อยคาร์บอน , Net Zero และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของประเทศ และ “กรุงเทพธุรกิจ” ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมา 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการรับรองกติการะหว่างประเทศ 

"กรุงเทพธุรกิจ” ได้จัดสัมมนา Go Green 2024:The Ambition of Thailand “ร่วมเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย.2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว

‘กรุงเทพธุรกิจ’ เปิดเวที Go Green นำเทรนด์ \'ลดคาร์บอน\' ขับเคลื่อนประเทศสีเขียว

งานสัมมนาครั้งนี้เริ่มต้นที่การเปิดยุทธศาสตร์ดึงดูดการลงทุนไทย (UGT: The investment attraction strategy) กับนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

  • หัวข้อ “Green Energy Strategy ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว” โดยนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
  • หัวข้อโอกาสและความท้าทายใหม่ของไทยกับ “T-VER Premium คาร์บอนเครดิต มาตรฐานใหม่สู่สากล” โดยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
  • หัวข้อ “PEA Centric Management of REC and Carbon FORM กฟภ.ศูนย์รวมแห่งการจัดการพลังงานทดแทนและคาร์บอน” โดยนายเสริมชัย จารุวัฒนดิลก รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  • หัวข้อ “Generating a Cleaner Future” โดยนายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี 
  • หัวข้อกติกาโลกมันเปลี่ยนไป ต้องปรับองค์กรให้ทัน “กฎหมายห่วงโซ่อุปทาน ผลักดันโลกทำธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดย ดร.ธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
  • หัวข้อ “Climate Change Act: The Springboard To Opportunities กฎหมายโลกร้อน: เกณฑ์ใหม่กับโอกาสประเทศไทย” โดย นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
  • หัวข้อถอดรหัสความสำเร็จจากองค์กรระดับแถวหน้าของไทย “Green Energy: The Secret Code of Success พลังงานสะอาด รหัสลับสู่ความสำเร็จ” โดยนายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธาน Carbon Markets Club , นายวสุ กลมเกลี้ยง Executive Vice President บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 
  • หัวข้อ “ธุรกิจไทยปรับตัว รับบริบทลดโลกร้อน” โดยนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และนายธรรศ ทังสมบัติ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และ ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ รองประธานคณะทำงาน BCG Model สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนาสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ www.bangkokbiznews.com/gogreen2024 หรือคิวอาร์โค้ด หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-338-3000 กด 1

QR CODE ลงทะเบียน เข้าร่วมงานที่นี่

‘กรุงเทพธุรกิจ’ เปิดเวที Go Green นำเทรนด์ \'ลดคาร์บอน\' ขับเคลื่อนประเทศสีเขียว