กรมทะเล - กรมอุทยานฯ สำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล แนวปะการัง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรมทะเล - กรมอุทยานฯ สำรวจสิ่งมีชีวิต แนวปะการัง  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรมทะเล จับมือ กรมอุทยานฯ สำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพื้นที่ จ.พังงา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานฯ

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ออส.) พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อสำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอุทยานหมู่เกาะสุรินทร์ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักสำบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิมิลัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 

กรมทะเล - กรมอุทยานฯ สำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล แนวปะการัง  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

โดยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะฯ ได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อดำน้ำลึกสำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการัง​และสิ่งมีชีวิต บริเวณจุดดำน้ำลึก "เรือนกล้วยไม้ (East of Eden)" และบริเวณจุดดำน้ำลึก "กองหินแฟนตาซี (Fantasy Reef)" 

และวันที่ 30 มีนาคม 2567 คณะฯ เดินทางไปหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.3 (เกาะตาชัย) และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ มส. 3 (อ่าวช่องขาด) และเดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านมอแกน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย มอแกนและสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

กรมทะเล - กรมอุทยานฯ สำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล แนวปะการัง  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทะเล และกรมอุทยานฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ผ่านกระบวนการสำรวจและติดตามการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพื้นที่ของเกาะตาชัย และอ่าวงวงช้างที่เกาะ 8 ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เพื่อศึกษาผลกระทบให้รอบด้าน และต้องผ่านการหารือจากหลายฝ่ายด้วย 

ซึ่งการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอุทยานฯ เป็นหนึ่งในนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำหนดแผนที่เหมาะสมว่าจะไม่กระทบต่อทรัพยากรในทะเล ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเป็นสำคัญที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อธรรมชาติที่กำลังฟื้นตัวด้วย

กรมทะเล - กรมอุทยานฯ สำรวจสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล แนวปะการัง  ส่งเสริมการท่องเที่ยว