ซีพีเอฟ เปิดแอปพลิเคชั่น 'ฟ.ฟาร์ม' แจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด

ซีพีเอฟ เปิดแอปพลิเคชั่น  'ฟ.ฟาร์ม'  แจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด

ซีพีเอฟ จับมือ กรุงเทพโปรดิวซ์ เดินหน้าตามนโยบายเครือซีพีเปิดแอป “ฟ.ฟาร์ม” แจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด หวังพิชิตฝุ่น PM2.5 ตอกย้ำรับซื้อเฉพาะ “ข้าวโพดปลอดเผา”

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรให้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์บก เดินหน้าตามนโยบายเครือซีพี “ไม่รับซื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่าและพื้นที่ที่มาจากการเผา” เปิดแอปพลิเคชั่นฟ.ฟาร์ม แจ้งเบาะแสเผาแปลง 

ซีพีเอฟ เปิดแอปพลิเคชั่น  \'ฟ.ฟาร์ม\'  แจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด

โดยมี ผู้บริหารและพนักงานโรงงานอาหารสัตว์บก อาทิ โรงงานอาหารสัตว์บกลำพูน โรงงานอาหารสัตว์บกปักธงชัย โรงงานอาหารสัตว์บกโคกกรวด โรงงานอาหารสัตว์บกพิษณุโลก เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ชวนคนไทยพบการเผาแปลง แจ้งผ่านแอปพลิเคชั่นฟ.ฟาร์ม (For Farm Application) ป้องกันการเผาแปลงข้าวโพด ตอกย้ำความมุ่งมั่นว่าโรงงานอาหารสัตว์บกซีพีเอฟทุกแห่งรับซื้อข้าวโพดที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกที่ไม่รุกป่า และไม่เผาเท่านั้น

นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า โรงงานอาหารสัตว์บกซีพีเอฟทุกแห่ง ยึดมั่นตามนโยบายของเครือซีพี ไม่รับชื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกป่า และเผาแปลง ข้าวโพดทั้งหมดจะจัดหาผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูก และ โรงงานอาหารสัตว์บกซีพีเอฟ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งระดมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่กลายเป็นวาระแห่งชาติ

ซีพีเอฟ เปิดแอปพลิเคชั่น  \'ฟ.ฟาร์ม\'  แจ้งเบาะแสเผาแปลงข้าวโพด

โดยร่วมมือกับ กรุงเทพโปรดิ๊วส ผู้จัดหาข้าวโพดวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ซีพีเอฟ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักแอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม เป็นช่องทางการร้องเรียนเมื่อพบการเผาแปลงข้าวโพด สร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนหยุดการเผาแปลง โดยติดป้ายโปสเตอร์หน้าโรงงานอาหารสัตว์ของซีพีเอฟทั่วประเทศ และแสดงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มาจากแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และไม่มีการเผาแปลง ร่วมสร้างอากาศสะอาดให้ชุมชนและเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

 

กรุงเทพโปรดิ๊วสพัฒนา แอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม เพื่อเป็นผู้ช่วยเกษตรกรเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเพาะปลูกพืช และลงทะเบียนในระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อจำหน่ายข้าวโพดให้กับบริษัท โดยผู้ที่พบเห็นการเผาแปลงข้าวโพดที่ไหน ให้รีบถ่ายรูปการเผาไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งข้อมูลระบุตำแหน่งแปลงที่พบ (ตำแหน่งจีพีเอส) ผ่านทางแอป ฟ.ฟาร์ม

เมื่อได้รับแจ้งแล้ว บริษัทฯ จะตรวจสอบว่าแปลงที่เผาเป็นแปลงข้าวโพดที่ขายให้กับโรงงานอาหารสัตว์บกซีพีเอฟได้จากระบบตรวจสอบย้อนกลับ และส่งทีมงานเข้าไปยืนยัน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงผลกระทบของการเผาแปลงที่มีต่อตัวผู้ปลูกและชุมชนรอบข้าง รวมถึง มาตรการของบริษัทฯที่จะหยุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่มีการเผาแปลงซ้ำเป็นรอบที่ 2 เป็นเวลา 1 ปี สำหรับแปลงเผาที่ถูกร้องเรียนไม่ได้อยู่ในระบบตรวจสอบย้อนกลับ บริษัทจะประสานงานแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลเรื่องนี้ต่อไป

กรุงเทพโปรดิ๊วส เปิดช่องทางรับการร้องเรียนกรณีพบการเผาแปลงข้าวโพด 3 ช่องทาง รวมถึงการแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน ฟ.ฟาร์ม แจ้งผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบย้อนกลับของซีพี เว็บไซต์รับแจ้งเรื่องเรียนเผาแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดของไทยก้าวสู่การเพาะปลูกแบบยั่งยืน