‘ช ทวี’ ลุยพลังงานสะอาด ต่อยอดวัสดุเหลือใช้สู่เชื้อเพลิงชีวภาพ

‘ช ทวี’ ลุยพลังงานสะอาด ต่อยอดวัสดุเหลือใช้สู่เชื้อเพลิงชีวภาพ

“ช ทวี” ลงนามความร่วมมือดันใช้พลังงานสะอาด หวังเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อยอดสู่เชื้อเพลิงชีวภาพ

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เปิดเผยว่า วันนี้ (29 ก.พ.) เวลา 15.00 น. บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ โรนิตรอน [Ronitron] Startup สัญชาติไทยที่เป็นผู้พัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อร่วมกันผลิต SAF , Green Hydrogen, Green Naphtha และ Biochar ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด 

โดยนำเอาเทคโนโลยี KUG ร่วมกับ Nex Energy Systems Global Limited (NESG) มาใช้ในการแปรสภาพ Agricultural Waste to Energy เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทย ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกรแล้ว ยังสามารถ ตอบโจทย์ลูกค้าในด้าน Net Zero Emissions ที่สำคัญยังได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มบริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด [Fintechinno] เข้ามาช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการ Carbon Credit ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ  ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย 

‘ช ทวี’ ลุยพลังงานสะอาด ต่อยอดวัสดุเหลือใช้สู่เชื้อเพลิงชีวภาพ

โดยในเฟสแรก คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based products) ได้ปริมาณเริ่มต้นที่ 26 ล้านลิตรต่อปี ส่งผลให้โครงการที่ ช ทวี จำกัด (มหาชน) และ โรนิตรอน ร่วมมือกัน สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิได้ไม่น้อยกว่าปีละ 52,000 tonnes of CO2 ต่อปี และหากมีการขยายผลไปอีก จะสามารถส่งผลให้ทั้งโครงการช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศไม่น้อยกว่า 1 ล้าน tonnes of CO2 

ซึ่งนับว่า เป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้าน Net Zero Emission ของผู้ประกอบการไทย ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิได้มหาศาลแล้ว ยังช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้เกษตรกรไทย รวมถึงดึงให้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคการเกษตร ภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี Fintech มาขับเคลื่อนภารกิจ Decarbonization for Sustainability ของไทยอย่างเป็นรูปธรรม  

‘ช ทวี’ ลุยพลังงานสะอาด ต่อยอดวัสดุเหลือใช้สู่เชื้อเพลิงชีวภาพ