"การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ" กับความสามารถในการฟื้นตัวในด้านการเงิน

"การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ" กับความสามารถในการฟื้นตัวในด้านการเงิน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีครั้งล่าสุด การปรับตัว และการฟื้นฟูของสหประชาชาติ มักถูกมองว่าเป็น "ลูกพี่ลูกน้องที่น้อยกว่า" ของการบรรเทาผลกระทบในวาทกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในแง่ของการมุ่งเน้นและการเงิน

KEY

POINTS

  • การปรับตัวและความยืดหยุ่นของสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในวาทกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีเงินทุนเพิ่มเติม
  • มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงเครื่องมือด้านความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตัวเร่งปฏิกิริยา และตามผลลัพธ์ แต่เครื่องมือเหล่านี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
  • การได้รับการยอมรับจากนักลงทุนและธนาคารเพื่อการพัฒนา แต่ยังต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อกระแสหลักผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพื่อลดช่องว่างการหาวในการระดมทุนเพื่อการปรับตัวและความยืดหยุ่น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีครั้งล่าสุด การปรับตัว และการฟื้นฟูของสหประชาชาติ มักถูกมองว่าเป็น "ลูกพี่ลูกน้องที่น้อยกว่า" ของการบรรเทาผลกระทบในวาทกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในแง่ของการมุ่งเน้นและการเงิน

เนื่องจากผลกระทบด้านลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นทันทีทันใด และภัยพิบัติด้านสภาพภูมิอากาศกลายเป็นความจริงที่มีชีวิต อย่างไรก็ตาม การปรับตัวและความสามารถในการฟื้นตัวของสภาพภูมิอากาศจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ น่าเสียดายที่ปัญหาทางการเงินยังคงมีอยู่ ส่งผลให้ช่องว่างทางการเงินด้านการปรับตัวขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

ตามรายงานของ Climate Policy Initiative ระบุว่า 86% ของเงินทุนดังกล่าวได้รับทุนจากสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา (DFI) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 63 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564-2565 แต่จำนวนนี้เป็นเพียง 20-30% ของความต้องการทางการเงิน A&R ประจำปีที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 215-387 พันล้านดอลลาร์ในประเทศกำลังพัฒนาภายในปี 2573

ส่วนอุปสรรคต่อการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการเงินเพื่อการฟื้นฟู ได้แก่ ช่องว่างของข้อมูล ต้นทุนของการไม่ดำเนินการยังไม่เป็นที่เข้าใจดีพอ โครงสร้างทางการเงินของโครงการที่ซับซ้อน การขาดภาษากลางในการวัดความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และคุณค่าของผลประโยชน์ในการปรับตัว และความสามารถในการลงทุนที่จำกัดของโครงการปรับตัว ความท้าทายเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนเข็มเรื่องการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการจัดหาเงินทุนเพื่อการฟื้นฟู

 

แนวทางใหม่ในการจัดหาเงินทุน ถึงเวลาแล้วที่จะมองข้ามแนวทางทางการเงินแบบเดิมๆ เพื่อสร้างกลุ่มการเงินที่ปรับตัวและฟื้นตัวได้ กองนี้จะถูกสร้างขึ้นจากการลงทุนแบบเดิม โดยหลักๆ แล้วจะเป็นหนี้ ตราสารทุน และเงินช่วยเหลือ เครื่องมือเหล่านี้แม้จะเป็นพื้นฐานและมีความสำคัญ แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ เงินทุนแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และประเทศกำลังพัฒนาที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ขาดพื้นที่ทางการคลังเพื่อขยายการเงินแบบดั้งเดิมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

แม้จะมีความท้าทาย แต่ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการเงินเพื่อการฟื้นฟู เนื่องจากการเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เครื่องมือเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นสามารถระดมเงินทุนใหม่ที่สำคัญจากภาคเอกชน นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่มีผลกระทบ เช่นเดียวกับผู้ใจบุญ ด้วยการออกแบบที่สร้างสรรค์และแบ่งปันความเสี่ยงในวงกว้างมากขึ้น แนวทางที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้ทำให้การลงทุนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนที่หลากหลาย มีสามประเภทหลักๆ ของเครื่องมือทางการเงินด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เป็นนวัตกรรมและเครื่องมือทางการเงินเพื่อการฟื้นฟู

1. เครื่องมือความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

การเงินประเภทนี้มีมาระยะหนึ่งแล้วและกำลังได้รับความนิยม เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สภาพคล่องและการบรรเทาหนี้อย่างรวดเร็วหลังภัยพิบัติทางสภาพอากาศ ตัวอย่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบพาราเมตริกและกลุ่มประกันภัยระดับภูมิภาค

ซึ่งกำลังขยายบทบาทของการประกันภัยในการปรับตัวและความยืดหยุ่นของสภาพภูมิอากาศ พันธบัตรภัยพิบัติก็ได้รับแรงผลักดันเช่นกัน พันธบัตรเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งสร้างการแบ่งปันความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติบางอย่าง ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมล่าสุด มาตราหนี้ที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศอนุญาตให้ผู้ให้กู้ตกลงระงับการชำระคืนเงินกู้ชั่วคราว

หากเกิดภัยพิบัติด้านสภาพภูมิอากาศที่ตกลงไว้ล่วงหน้า ในตอนท้ายของปี 2023 ธนาคารโลกประกาศว่าจะขยายขอบเขตของข้อหนี้ที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศในสินเชื่อให้รวมสินเชื่อของธนาคารโลกที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้กู้สามารถเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยของสินเชื่อใหม่และที่มีอยู่ซึ่งเป็นรูปแบบการบรรเทาทุกข์ที่ไม่เคยมีมาก่อน

2. เครื่องมือเร่งปฏิกิริยา

การเงินประเภทนี้มีโครงสร้างเพื่อใช้ประโยชน์จากเงินทุนเชิงพาณิชย์จากทุนที่ได้รับสัมปทาน ซึ่งช่วยให้ผสมผสานโครงสร้างเงินทุนโดยการลดความเสี่ยงหรือเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ให้บริการเงินทุนเชิงพาณิชย์ ตัวอย่าง ได้แก่ การรับประกันความเสี่ยง โดยที่หน่วยงานอย่าง MDB ให้ความมั่นใจกับผู้ให้กู้ว่าพวกเขาจะเข้ามารับผิดชอบในการชำระคืนเงินกู้ในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้จากเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น การไม่ชำระค่าธรรมเนียมโดยอธิปไตย เป็นต้น)

นอกจากนี้ กองทุนรวมที่ลงทุนยังรวมเงินทุนจากแหล่งต่างๆ เข้ากับชุดผลตอบแทนความเสี่ยงที่แตกต่างกันสำหรับโครงการที่มีเป้าหมายการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่เฉพาะเจาะจงและเป้าหมายในการฟื้นตัว

3. เครื่องมือที่อิงผลลัพธ์

แนวทางใหม่ล่าสุดในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและการเงินเพื่อการฟื้นฟู เครื่องมือเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจให้กับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรทางการเงินจะถูกส่งไปยังโครงการที่ให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ตัวอย่าง ได้แก่ การแลกเปลี่ยนหนี้เพื่อธรรมชาติ ซึ่งประเทศต่างๆ ได้รับการยกเว้นหนี้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายการอนุรักษ์เชิงปริมาณ หรือกลไกผลประโยชน์ในการปรับตัว (บุกเบิกโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา) ส่วนหลังจะให้เครดิตทางการคลังเพื่อให้บรรลุผลการปรับตัว ซึ่งจะเพิ่มความสามารถทางการเงินของโครงการ

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมในการดำเนินการ

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่กำลังเปลี่ยนจากการพูดคุยในห้องประชุมของการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินการโดยนายธนาคารและนักลงทุน นี่คือตัวอย่างบางส่วนล่าสุด

การรับประกัน สถาบันการเงินที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสภาพภูมิอากาศในเอเชียและแปซิฟิก (IF-CAP) ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นกลไกการรับประกันการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ใช้ประโยชน์จากกลไกแรกโดย MDB โดยมีองค์ประกอบการปรับตัวที่เฉพาะเจาะจง การใช้การค้ำประกันทางการเงินจากพันธมิตร IF-CAP ช่วยลดความต้องการเงินทุนของ ADB สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต

สิ่งนี้ทำให้ทรัพยากรมีอิสระมากขึ้นสำหรับการกู้ยืมโครงการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยมีการจำลองที่ชี้ให้เห็นว่าแต่ละดอลลาร์ที่ค้ำประกันสามารถสร้างรายได้สูงถึง 5 ดอลลาร์จากสินเชื่อด้านสภาพภูมิอากาศใหม่

กองทุนรวมที่ลงทุน The Landscape Resilience Fund (LRF) ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย South Pole และ World Wide Fund for Nature (WWF) และได้รับการสนับสนุนจาก Global Environment Facility (GEF) และแบรนด์แฟชั่น Chanel มอบเงินทุนให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม-องค์กรขนาดใหญ่ในซีกโลกใต้ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ด้านความยืดหยุ่น การลงทุนเริ่มแรกของกองทุนใน Koa ซึ่งเป็นบริษัทโกโก้ในสวิตเซอร์แลนด์-กานา ได้รับเงินลงทุนจากภาคเอกชนเพิ่มเติมแล้วกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการผลิตโกโก้และปรับปรุงความยืดหยุ่นของเกษตรกรในกานา

พันธบัตรด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ  ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวพันธบัตรด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศชุดแรกภายใต้กรอบพันธบัตรการพัฒนาที่ยั่งยืน พันธบัตรระยะเวลา 5 ปีนี้สามารถระดมทุนได้ 500 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งจัดสรรให้กับโครงการที่มีเงินทุนอย่างน้อย 20% ของเงินทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

พันธบัตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ AIIB ในการส่งเสริมการจัดหาเงินทุนเพื่อการปรับตัวจากตลาดทุน และสนับสนุนวิธีแก้ปัญหาที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศผ่านการออกพันธบัตร ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณี COP27

ทั้งหมดนี้การใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การตอบสนองช่องว่างด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูสามารถช่วยปกป้องโลกจากผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ที่มา: Boston Consulting Group (BCG), World economic forum