เทคนิคใช้แอร์ช่วงหน้าร้อน "อุณหภูมิเพิ่ม 6 ํC" ทำค่าไฟพุ่งเกือบชั่วโมงละ 50 สตางค์

เทคนิคใช้แอร์ช่วงหน้าร้อน "อุณหภูมิเพิ่ม 6 ํC" ทำค่าไฟพุ่งเกือบชั่วโมงละ 50 สตางค์

ใกล้หน้าร้อนเข้าไปทุกที ยิ่งเป็นปีที่มี เจ้าภาพเป็นปรากฏการณ์ "เอลนีโญ" ก็ยิ่งทำให้ผวาว่าหน้าร้อนปีนี้จะอยู่อย่างไร ในห้องปรับอากาศแบบเย็นกาย เย็นใจ สบายกระเป๋าได้ด้วย "Green Milestone" จากกระทรวงพลังงาน

 35 ํC  คือ  สภาพอากาศภายนอก 

0.69 หน่วย คือ การใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์ ขนาด12,000 BTU นาน 1 ชั่วโมง 

3.24 บาท  คือ  ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย ต่อ 1 ชั่วโมง

41ํ C คือ สภาพอากาศภายนอก

0.79 หน่วย คือ การใช้ไฟฟ้าเปิดแอร์ขนาด12,000 BTU นาน 1 ชั่วโมง

3.71 บาท คือ ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย ต่อ 1 ชั่วโมง

14%= 6 องศาเซียลเซส คือ ความแตกต่างค่าไฟ สูงขึ้นหากอากาศร้อนขึ้น 

26 องศาเซียลเซส คือ ตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมการใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงหน้าร้อน และควรเปิดพัดลมช่วยด้วย 

2 ครั้ง/ปี คือ จำนวนการล้างแอร์

27.2%  คือ สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า ภาคครัวเรือนปี 2565

23.4%  คือ สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจปี 2565

44.9% คือ สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมปี 2565

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์