ภัยแล้งหนักที่สเปน ส่วนไทยเฝ้าระวังน้ำอ่างเก็บต่ำกว่าเกณฑ์

ภัยแล้งหนักที่สเปน ส่วนไทยเฝ้าระวังน้ำอ่างเก็บต่ำกว่าเกณฑ์

ท่าเรือโบราณ และเรือที่จอดอยู่บนดินที่แห้งแล้ง ซึ่งเคยเป็นชายฝั่งหลังระดับน้ำลดต่ำลงในจังหวัดจีโรนา ในคาตาโลเนีย ของสเปน อ่างเก็บน้ำ Sau มีหน้าที่ส่งน้ำให้กับบาเซโลนา แต่พบว่ามีระดับน้ำต่ำมากจากความแห้งแล้งต่อเนื่อง 3 ปี

ทำให้แคว้นคาตาโลเนีย ภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน เป็นพื้นที่ประกาศภัยพิบัติแล้งฉุกเฉิน เมื่อ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา นำไปสู่การคุมเข้มการใช้น้ำ

ด้านสถานการณ์ของไทย จากรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมประเทศ (วันที่ 22 – 29 ม.ค.2567)คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบสถานการณ์น้ำปัจจุบัน และการคาดการณ์ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2566/67 อย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้เกิดน้อยที่สุดตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภาพรวมประเทศปัจจุบัน (ข้อมูลวันที่ 28 ม.ค.2567) มีปริมาณน้ำ 57,950 ล้านลูกบาศก์เมตร (70%) น้อยกว่าปี 2566 มีอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำน้อย (ปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักต่ำสุด (Lower Rule Curve)) 4 แห่งได้แก่ อ่างเก็บน้ำสิริกิติ์ อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์ อ่างเก็บน้ำกระเสียว และอ่างเก็บน้ำคลองสียัด 

 

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์