'ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว' สานต่อปณิธานของแม่ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี'

'ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว' สานต่อปณิธานของแม่ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี'

ไทยเบฟ สานต่อปณิธานแห่งการ "ให้"พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต เคียงข้างคนไทย ต้านภัยหนาว “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

โครงการไทยเบฟ...รวมใจ ต้านภัยหนาว เดินทางมาถึงปีที่ 24 แล้ว ซึ่งล่าสุด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ยังคงเดินหน้าผนึกหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ลงพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ให้แก่พ่อแก่แม่เฒ่า พี่น้อง นักเรียน ตลอดจนชาวบ้าน กิจกรรมครั้งนี้ ยังเป็นการส่งมอบรอยยิ้ม และความอบอุ่นให้คนในพื้นที่ด้วย

โอกาสนี้ผู้บริหารคนสำคัญอย่าง “ฐาปน สิริวัฒนภักดี” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบความอบอุ่นจากผ้าห่มผืนเขียว และรอยยิ้มให้กับคนในชุมชนอำเภอพาน

'ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว' สานต่อปณิธานของแม่ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี' “ฐาปน” กล่าวว่า โครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันรอยยิ้มและความอบอุ่น ซึ่งไทยเบฟ ได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในภาคเหนือที่ต้องเผชิญภัยหนาว

ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของโครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว เมื่อปี 2543 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 24 ปีแล้ว โดยโครงการเกิดจากปณิธานการ “ให้” ของท่านประธาน และรองประธานคือ “คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี” ที่มีแนวคิดเรียบง่ายว่า “คนไทยให้กันได้” เนื่องจาก 24 ปีก่อน เมื่อเห็นข่าวคราวทางทีวี มีผู้ประสบภัยหนาวถึงแก่ชีวิต ทั้งที่ประเทศไทยไม่ควรจะมีปัญหาประสบภัยหนาวสร้างผลกระทบรุนแรงถึงแก่ความเดือดร้อนของคนในพื้นที่

'ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว' สานต่อปณิธานของแม่ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี' “โครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว โครงการนี้เกิดจากคุณแม่ของผม คือคุณหญิงวรรณา ซึ่งตอนต้นปีท่านจากพวกเราไป แต่โครงการนี้ไทยเบฟ ยังคงสานต่ออย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ คุณหญิงท่านเริ่มจากแนวคิดเรียบง่ายว่าคนไทยให้กันได้”

ทุกปีไทยเบฟ ร่วมกับปภ. แจกผ้าห่มปีละ 200,000 ผืน จนถึงปัจจุบัน 24 ปี รวมแจกผ้าห่มแล้ว 4.8 ล้านผืน นอกจากนี้ เป็นเวลา 5 ปี ที่ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ส่งมอบความอบอุ่นให้พ่อแม่พี่น้อง โดยผ้าห่ม 1 ผืน ทำจากขวดพลาสติกจำนวน 38 ขวด นำมาตัดเพื่อนำย่อยสลายและหลอมเป็นเส้นด้าย แล้วนำไปถักทอเป็นผ้าห่ม

ในการมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ณ โรงเรียนสันกลางวิทยา ตำบัลสันกลาง อำเภอพานยังขยายโอกาสให้พี่น้องในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมส่งต่อความปราถนาดีผ่านกิจกรรม “จากผู้รับ สู่ผู้ให้” ด้วยการรวบรวมขวดพลาสติกพีอีที(PET) ที่ใช้แล้ว มาส่งมอบให้กับโครงการฯ เพื่อนำเข้ากระบวนการรีไซเคิล(Recycle) ถักทอเส้นใยเป็นผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลกผืนใหม่ด้วย

'ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว' สานต่อปณิธานของแม่ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี' กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ ยังมีกลุ่มนักศึกษา Beta Young มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาให้ความรู้ มีอาหารและเครื่องดื่มจากบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์(ประเทศไทย) จำกัด ไปสนับสนุนให้พี่น้องได้อิ่มสุข อิ่มท้องด้วย

“เรามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องขยะ การบริหารจัดการสิ่งของเหลือใช้หรือ waste management การขยายกิจกรรมจากผู้รับสู่ผู้ให้ ด้วยการรวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้วมาส่งมอบให้โครงการเพื่อนำไปรีไซเคิล สร้างรายได้ ช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังสร้างโครงการอย่างยั่งยืนด้วย”

'ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว' สานต่อปณิธานของแม่ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี' นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรหลายภาคส่วนเพื่อนำกิจกรรมดีๆมอบให้พี่น้องอำเภอพาน เช่น การออกหน่วยบริการประชาชนจากที่ว่าการอำเภอพาน การออกหน่วยบริการทางการแพทย์ จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก มีกิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก เป็นต้น

“การให้เด็กๆมาร่วมโครงการ หากไม่มีกิจกรรมสันทนาการ เด็กๆ อาจเบื่อได้ และการเห็นเด็กๆเตะฟุตบอล ทำให้นึกถึงความทรงจำวัยเด็ก”

'ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว' สานต่อปณิธานของแม่ 'คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี'