วิ่งลอยฟ้าที่โคราช วิวอ่างพักน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคอง / Photo & Story

วิ่งลอยฟ้าที่โคราช  วิวอ่างพักน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคอง / Photo & Story

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)จัดการแข่งขันวิ่งโคราชลอยฟ้า มาราธอน ครั้งที่ 12ต้อนรับนักวิ่งเกือบ 4,000 คน วิ่งรับลมหนาว

ท่ามกลางวิวสวยงามของอ่างพักน้ำตอนบนและทุ่งกังหันลมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองกีฬา นครราชสีมาSports City กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ หนุนการท่องเที่ยวไทย

มีนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศ จำนวนเกือบ 4,000 คนเข้าร่วมแข่งขัน 

จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการประกาศเป็น Sports Cityด้านกีฬาเป็นเลิศ โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านอุตสาหกรรมกีฬา (Sports Industry) การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism) ซึ่งการจัดการแข่งขัน “โคราชลอยฟ้ามาราธอน 2023” ครั้งที่ 12 นี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันด้วยการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงพร้อมทั้งพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองกีฬา อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง