“จุดชาร์จอีวี” ส่งเสริมเพิ่ม นิเวศยานยนต์ไฟฟ้า / Photo & Story

“จุดชาร์จอีวี” ส่งเสริมเพิ่ม  นิเวศยานยนต์ไฟฟ้า / Photo & Story

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ติดตั้ง และเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EGCO EV Charging Station)ที่อาคารเอ็กโก สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในองค์กร ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้แก่พนักงานเอ็กโก กรุ๊ป ได้ใช้บริการชาร์จไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม

 โดยได้รับเกียรติจาก นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป โดยมีผู้แทนจาก บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด (EDS)และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมทำพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเร็ว ๆ นี้

       สำหรับเอ็กโก กรุ๊ปกำหนดเป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ป ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)ภายในปี 2040 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)ภายในปี 2050

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์