Sustainability Forum 2024 ความยั่งยืนต้องลงมือทำ “เดี๋ยวนี้”

Sustainability Forum 2024  ความยั่งยืนต้องลงมือทำ “เดี๋ยวนี้”

ความยั่งยืนพูดได้ แต่ลงมือทำจริงไม่ใช่เรื่องง่าย แม้แต่คอร์ปอเรตใหญ่ๆ ที่ต่างก็กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน ในรูปแบบ Net Zero หรือการเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอน 0% ในปีต่างๆ ส่วนใหญ่ก็อีก 10-15 ปีจากนี้

 เช่น 2050 หรือ 2065 แม้มีเวลาอีกนานแต่เรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าจะทอดเวลาให้ผ่านไปวันๆ ได้  

องค์กรขนาดใหญ่ได้ลงมือทำกลยุทธ์ และแผนงานพร้อมกัับลงมือทำจริงแล้วก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ ทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเรื่องเหล่านี้แก้ได้ด้วยการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D แต่โจทย์หินที่สุดของความยั่งยืน คือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

ในทางธุรกิจ ต้องมีคู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือแม้แต่ชาวบ้าน และชุมชนที่ธุรกิจเข้าไปทำกิจการ ที่ต้องทำให้องคาพยพทั้งหมดสู่เป้าหมายความยั่งยืนได้ร่วมกันบนพื้นฐานเงื่อนไข สถานะ และขีดความสามารถที่ต่างกัน 

“องค์ความรู้ เทคโนโลยี เงินทุน อาจเป็นหัวใจสำคัญของการบรรลุเป้าหมายต่างๆ แต่ในเรื่องของความยั่งยืน ต้องใช้องค์ประกอบมากกว่านั้น เพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ย่อมหมายถึงการปรับตัว ปรับรูปแบบหรือสไตล์ การทำงาน การใช้ชีวิต หรือแม้แต่เรื่องของสันทนาการ และการท่องเที่ยว ดังนั้น การปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่นี้จึงต้องใช้แรงขับเคลื่อนขนาดใหญ่”

โดยการถ่ายทอดข้อมูลและประสบการณ์จากผู้ที่ลงมือทำเรื่องความยั่งยืนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี วันที่ 13-14 ธ.ค.2566 "กรุงเทพธุรกิจ" จัดงาน Sustainability Forum 2024 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ไบเทค บางนา ซึ่งได้รวบรวมกูรู และผู้ที่ได้ลงมือทำแล้วในเรื่องความยั่งยืนมาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง โดยในวันแรก จะคุยกันในหัวข้อ Lessons and Learns : Ways toward Sustainability เปิดงานด้วยเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่จะมาเล่าถึง COP28 พันธสัญญาไทยขับเคลื่อนความยั่งยืน

ต่อมาก็เป็นการถอดสูตรธุรกิจ สู่ความยั่งยืน และ Sustainable Urbanization : Better Cities and Communities ที่จะมาเล่าถึงเมืองที่ดี ชีวิตที่ดี ก่อนจบวันแรกด้วย The New Legal Framework for Sustainable  International Trade 

ต่อด้วยเนื้อหาสาระสำหรับวันที่ 2 จะมาพูดกันถึง Financial Dynamic for Sustainability เรื่องเงินเรื่องใหญ่ ต่อกันมาติดๆ ด้วย Sustainable Finance : How it is changing the World และ Climate Tech for Business และปิดท้ายท้ายสุดด้วย Cop 28 : Thailand's milestone for Climate Change 

นอกจากนี้ ในงานจะมีการแจกซัพพลีเมนต์กรุงเทพธุรกิจ “Sustainability Challenges” ซึ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 3 Section สำคัญได้แก่ "Sustainability Take Action Now", ”No One Left Behind" และ Behavioral Changes for Sustainability

การถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้สู่ความยั่งยืน เป็นเหมือนทางลัดสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสื่อสารมวลชนได้ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มาสังสรรค์กันในงาน Sustainability Forum 2024 เพื่อมาร่วมพูดจาภาษายั่งยืนร่วมกัน