“เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 19” / Photo & Story

“เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 19” / Photo & Story

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 19” ประจำปี 2566 (MAE MOH Festival 19th)

ภายใต้แนวคิด “Happiness in the Air แม่เมาะ บรรยากาศแห่งความสุข”  เป็นกิจกรรมส่งความสุขท้ายปีที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19  เมื่อ10 - 12 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ และสวนพฤกษชาติ

จังหวัดลำปาง มีสถานที่น่าค้นหา น่าท่องเที่ยวมากมาย ด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความเป็นเมืองเก่า อีกทั้งเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยพลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำปางในการมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 

งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งนอกจากมีกิจกรรมที่อัดแน่นด้วยความสนุก ความบันเทิง และมีสินค้าชุมชนให้จับจ่ายใช้สอยตลอดงานทั้ง 3 วันแล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในอำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปาง สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นต้นแบบเมืองน่าอยู่ในอนาคต โดยปีที่ผ่านมาการจัดงานดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 100 ล้านบาท

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์