'บีไอจี' จับมือ 'อนาล็อก ดีไวเซส' มุ่งจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนด้วย Climate Technology

'บีไอจี' จับมือ 'อนาล็อก ดีไวเซส' มุ่งจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนด้วย Climate Technology

"บีไอจี" เดินหน้าจับมือ "อนาล็อก ดีไวเซส" ลงนามความร่วมมือ Carbon Accounting Platform มุ่งเน้นจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนด้วย Climate Technology

9 พฤศจิกายน 2566 บีไอจี จับมือ อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามความร่วมมือในการตรวจสอบและวิเคราะห์แนวทางการ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในกระบวนการผลิตและทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Semiconductor ด้วย Carbon Accounting Platform ที่พัฒนาโดยบีไอจี ยกระดับการบริหารจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน โดย "อนาล็อก ดีไวเซส" ตั้งเป้ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2030 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050  

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี และวิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนาม โดยความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมจาก Climate Technology ในการตรวจสอบและช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตและทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Semiconductor เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน 

'บีไอจี' จับมือ 'อนาล็อก ดีไวเซส' มุ่งจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนด้วย Climate Technology

ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี กล่าวว่า บีไอจี ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้าน Climate Technology และเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเป็นบริษัทในเครือแอร์โปรดักส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนระดับโลก บีไอจีจึงตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน จึงมีการพัฒนา Carbon Accounting Platform เพื่อมอนิเตอร์การใช้และ ลดการปลดปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น สามารถนำไปวางแผนการลดการปลดปล่อยคาร์บอน จากกระบวนการผลิตโดยอาศัยความชำนาญของบีไอจีมาช่วยสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ โดยความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการใช้ Carbon Accounting Platform ไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และร่วมผลักดันพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกัน

'บีไอจี' จับมือ 'อนาล็อก ดีไวเซส' มุ่งจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนด้วย Climate Technology

วิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า อนาล็อก ดีไวเซส เป็นผู้นำด้าน Semiconductor ระดับโลก มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการต่อสู้กับ การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ โดยได้ลงนามร่วมกับสหประชาชาติในความมุ่งมั่นที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งสำหรับ อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) การนำนวัตกรรม รวมถึง Platform ที่เกี่ยวกับการมอนิเตอร์และการวางแผนการผลิตเพื่อช่วย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบ Carbon Accounting Platform ที่บีไอจีพัฒนาขึ้นมาใช้นั้น จะช่วยบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างยั่งยืนและช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2030 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าเอาไว้