แผนแก้ปัญหา PM2.5 มุ่งเป้า - เข้าใจ - ได้ผล

แผนแก้ปัญหา PM2.5 มุ่งเป้า - เข้าใจ - ได้ผล

ข้อมูลจาก​โฆษกรัฐบาลระบุว่า ได้มีการแจ้งเตือนฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงปลายฝนต้นหนาว ย้ำประชาชนปฏิบัติตนตามคำแนะนำ และติดตามสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Air4Thai

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เดิม 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ) และปรับปรุงค่าดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Air Quality Index : AQI) ให้มีความสอดคล้องกับค่ามาตรฐานใหม่ ทำให้ระบบการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร การรายงานคุณภาพอากาศ การคาดการณ์คุณภาพอากาศ ได้รวดเร็วขึ้นผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน Air4Thai พร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว ระมัดระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษ พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

แผนแก้ปัญหา PM2.5 มุ่งเป้า - เข้าใจ - ได้ผล

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์