สถานทูตออสเตรเลียโชว์นวัตกรรมแก้ปัญหามลพิษพลาสติกในประเทศไทย

สถานทูตออสเตรเลียโชว์นวัตกรรมแก้ปัญหามลพิษพลาสติกในประเทศไทย

สถานทูตออสเตรเลียร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติออสเตรเลีย(CSIRO) ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นในประเด็นสิ่งแวดล้อม ผู้กำหนดนโยบายและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม สาธิตนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอันเป็นส่วนหนึ่งของงานสาธิตนวัตกรรมพลาสติกในประเทศไทย (Demo Day)

วันสาธิตนวัตกรรมพลาสติกในประเทศไทย (Demo Day)”  นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ 6 ทีม เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมการสกัดหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก และนวัตกรรมเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อแปลงบรรจุภัณฑ์พลาสติก

วิธีแก้ปัญหาจากมลพิษพลาสติกเหล่านี้เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือนวัตกรรมพลาสติกในลุ่มน้ำโขง ภายใต้เครือข่ายนวัตกรรมพลาสติกภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของออสเตรเลีย (IPPIN)

Demo Day เป็นวันแสดงผลงานของทีมที่ผ่านโปรแกรม IPPIN Accelerator ซึ่งได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยทีมผู้ประกอบการ และนักวิจัยได้รับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงไอเดีย และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาด

ดร.แองเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายนวัตกรรมพลาสติกภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของออสเตรเลีย (IPPIN) เป็นโครงการระดับภูมิภาคที่สำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานทูตออสเตรเลียโชว์นวัตกรรมแก้ปัญหามลพิษพลาสติกในประเทศไทย

“กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือนวัตกรรมพลาสติกในลุ่มน้ำโขงนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง-ออสเตรเลีย (Mekong-Australia Partnership) ประเทศออสเตรเลีย ตระหนักถึงความเร่งด่วนของความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกำลังเผชิญ รวมถึงปัญหามลพิษจากพลาสติก และมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับภูมิภาคนี้เพื่อเสริมศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ” ทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติม

อมิเลีย ไฟฟิลด์ (Amelia Fyfield) ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลีย (CSIRO) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า กลุ่มพันธมิตรความร่วมมือลุ่มน้ำโขงออสเตรเลีย แสดงถึงความมุ่งมั่นของ CSIRO ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

“ผ่านเครือข่ายนวัตกรรมพลาสติกภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกของออสเตรเลีย (IPPIN) เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยให้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ที่สร้างอนาคตที่สะอาด”

โดยการอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมระดับโลกที่ให้การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

 

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อํานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “ประเทศไทยและภูมิภาคแม่น้ำโขงเป็นที่เต็มไปด้วยศักยภาพทั้งความสามารถ ความมุ่งมั่น และความคิดสร้างสรรค์ที่น่าทึ่ง แทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นทางออกที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่จะช่วยลดปัญหาประเทศไทยในการเดินหน้าลดขยะพลาสติก” สถานทูตออสเตรเลียโชว์นวัตกรรมแก้ปัญหามลพิษพลาสติกในประเทศไทย

ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านความยั่งยืน ผลงานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ CSIRO ที่จะปฏิบัติพันธกิจโดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราผลิต ใช้ รีไซเคิล และกำจัดขยะพลาสติก

สถานทูตออสเตรเลียโชว์นวัตกรรมแก้ปัญหามลพิษพลาสติกในประเทศไทย