รีไซเคิลพลาสติกตอบโจทย์ ความยั่งยืนในอนาคต

รีไซเคิลพลาสติกตอบโจทย์ ความยั่งยืนในอนาคต

GC เปิดเวทีเสวนา ภาคธุรกิจแนะการปฏิบัติของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการลดพลาสติกใช้แล้ว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) GC กล่าวในงาน GC Sustainable Living Symposium 2023: We are GEN S” ว่า GC ให้ความสำคัญกับ Circular economy เป็นหัวใจหลักของความยั่งยืน และขยายธุรกิจเป็น คาร์บอนต่ำให้น้อยลง การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ อย่างการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอ เร่งการเติบโตไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนโดย 1.ความพิเศษและประสิทธิภาพของเคมีภัณฑ์ 2.ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 3.การรีไซเคิล และการรีไซเคิลรวมถึงความร่วมมือในการรีไซเคิลพลาสติก และช่วยส่งเสริมการรีไซเคิลในชุมชน  และสามารถนำพลาสติกมาเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลในชุมชนมากขึ้น รวมถึงอยากให้ทุกภาคส่วนมีการร่วมมือในเรื่องของการจัดการขยะพลาสติกให้มีประสิทธิภาพ 

ผศ.ดร.เศกสันต์ อุดมศรี ผู้ก่อตั้ง บริษัท วงษ์พาณิชย์กระบี่ จำกัด กล่าวว่า ได้สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการเก็บขยะในอ่าวไทย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถ และจูงใจชุมชน ระดับพื้นดิน/คนจน ผู้รีไซเคิล และชาวประมงสําหรับการรวบรวม >20,000 ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส 20 เกาะ โดยการฝึกสอน ให้ความรู้ และการฝึกอบรมเพื่อทําความเข้าใจมลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทร รวมถึงจัดส่ง คัดแยก ห่อ หั่นย่อย รีไซเคิล (upcycling) และขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ OBP ที่ผ่านการรับรอง และการติดตามด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยปัญหา ประเทศไทย สร้างขยะพลาสติกเกือบ 2 ล้านตันต่อปี ไทยเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมมากที่สุดในโลกด้านขยะจากมหาสมุทร อันดับที่ 6 และมีขยะในแต่ละปี 257 ล้านตัน 

นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า ลดการใช้พลาสติกใหม่ในปี 2025  ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างรีไซเคิลทั้งหมด 100% รวมถึงรัฐปลดล็อกหมายใช้ขวดรีไซเคิล และลดการใช้พลาสติกได้ 1,200 ตัน โดยใช้พลังงานน้อยกว่า 80% อยากให้ภาครัฐผลักดันกฎหมาย ppr และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคนให้มีความรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์