LHFG รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

LHFG รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกในระดับที่โดดเด่น

นายวิเชียร อมรพูนชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization : CALO) จากพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย LHFG ได้รับการประเมินในระดับที่โดดเด่นจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์