เจาะเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก BJC - ไทยเบฟ แคน งาน SX 2023

เจาะเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก BJC - ไทยเบฟ แคน งาน SX 2023

งาน SX 2023 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่รวบรวมองค์ความรู้และเทรนด์ความยั่งยืนจากหลากหลายหน่วยงาน มาส่งต่อให้ทุกคนได้ร่วมลงมือทำ สร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า

งาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) ปีนี้มีหลายบูธจากหลากหลายองค์กร นำความรู้ดีๆ มาแสดง และเสนอแนะโดยเฉพาะเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นขยะปริมาณมหาศาล ที่ทั่วโลกกำลังเร่งหาแนวทางแก้ไข และในงานนี้ก็มีองค์กรเอกชนอย่าง บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (มหาชน) หรือ BJC ที่นำเสนอนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างน่าสนใจ

บูธ "ไทยเบเวอร์เรจแคน" ได้นำเสนอความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียม ภายใต้แนวคิดผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย้ำว่ากระป๋องอะลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาวนใช้ใหม่ได้แบบไม่รู้จบ ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากใครอยากเรียนรู้ว่า กระป๋องอะลูมิเนียมมีดีอย่างไร ก็ต้องไม่พลาดแวะชม 

ขณะที่บูธของ BJC Glass ได้นำเสนอขวดแก้ว บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่มีจุดเด่นในการนำเศษแก้วหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ จนทำให้ปัจจุบันสามารถใช้ในการผลิตได้ถึง 85% ลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ภายในบูธ BJC ได้จัดโชว์รูปแบบการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกชีวิตทั้งรุ่นนี้และรุ่นต่อไปอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งนำเสนอ Showcase ด้านความยั่งยืนของ BJC ภายใต้แนวคิด "Highway to Net Zero" โดยการเล่าเรื่องผ่าน BCG Framework เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเรื่องการใช้ชีวิตด้วยวิถีชีวิตแบบยั่งยืน ไปพร้อมกับการมีสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต เน้นย้ำเรื่องความสอดคล้องระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เพราะอะไรที่เยียวยาโลก จะเยียวยามนุษย์ได้ 

BJC ยังจัดแสดง Solar Rooftop บนหลังคา Big C รวม 52 สาขา ผลิตภัณฑ์แก้วน้ำหนักเบา ที่เกิดจากการลดใช้วัตถุดิบแต่ยังทำให้แก้วมีแข็งแรง รวมไปถึง Plantation water flow control ให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำ สำหรับการปลูกมันฝรั่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรจุภัณฑ์แก้ว กระป๋อง ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม Circular Economy 

นอกจากนี้ทั้ง 2 หน่วยงาน ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความรู้เรื่องกระป๋องอะลูมิเนียม และการแยกความแตกต่างระหว่างกระป๋องอะลูมิเนียมกับกระป๋องเหล็ก รวมถึงกิจกรรมการแจกบรรจุภัณฑ์ reuse จากแก้ว แล้วให้ร่วมปลูกต้นไม้ในขวดแก้วแจกบรรจุภัณฑ์ reuse จากแก้ว กิจกรรมร่วมบรรจุสบู่นกแก้วในขวดแก้ว ทุกคนสามารถร่วมสนุกและรับของที่ระลึกมากมาย ที่บูธ D7 โซน Better Living (ใกล้กับบูธ ThaiBev) เวลา 10.00 - 20.00 น. วันที่ 2-8 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เจาะเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก BJC - ไทยเบฟ แคน งาน SX 2023 เจาะเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก BJC - ไทยเบฟ แคน งาน SX 2023 เจาะเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก BJC - ไทยเบฟ แคน งาน SX 2023 เจาะเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก BJC - ไทยเบฟ แคน งาน SX 2023
เจาะเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก BJC - ไทยเบฟ แคน งาน SX 2023 เจาะเทรนด์บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก BJC - ไทยเบฟ แคน งาน SX 2023