'CBS' ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้นำแห่งอนาคต เติบโตอย่างยั่งยืน

'CBS' ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้นำแห่งอนาคต เติบโตอย่างยั่งยืน

CBS และ CREATIVE TALK จับมือ จัดประกวดแข่งขันโครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 มุ่งสร้างผู้นำแห่งอนาคต พัฒนาธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมแนวคิดใหม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยหลัก ESG

Key Point : 

  • ESG ไม่ใช่ส่วนเสริมธุรกิจ แต่เป็นส่วนหลัก ที่คนทำธุรกิจต้องคำนึงถึง และนั่นถือเป็น Core Value ขององค์กรได้
  • ล่าสุด CBS และ CREATIVE TALK ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมเข้าประกวดสร้างแผนธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม ควบคู่กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  • โครงการดังกล่าว ถือเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ สร้างผู้ประกอบการ ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะของผู้นำแห่งอนาคต

 

ปัจจุบัน คำว่า 'Sustainability' และ 'ESG' ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่ส่วนเสริม แต่เป็นส่วนหลักที่ภาคธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น การสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ จึงไม่ใช่แค่การมองเรื่องของคุณภาพสินค้าและความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ต้องปลูกฝั่งแนวคิดด้านความยั่งยืนตั้งแต่จุดเริ่มของธุรกิจ เพื่อการเติบโตโดยให้ความสำคัญกับสังคมควบคู่กับผลประกอบการ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) และ CREATIVE TALK ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในประเทศไทย จัดประกวดแข่งขันโครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 เวทีใหญ่ครั้งแรกในอาเซียนทั้ง จีน อินเดีย ชวนนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมแข่งประกวดแผนงาน ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม แนวคิดใหม่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านความยั่งยืนที่พร้อมนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ภายใต้โครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 ในธีม ‘Sustainability - Urban Living’ ด้วยความเชื่อที่ว่า อนาคตของธุรกิจต่างๆ จะอยู่ได้ยั่งยืน ต้องมาจากแนวทางสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับการแก้ไขสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไปด้วยกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-21 สิงหาคม 2566 นี้

 

\'CBS\' ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้นำแห่งอนาคต เติบโตอย่างยั่งยืน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ESG หัวใจหลักธุรกิจ

 

'ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร' คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) กล่าวว่า ESG (Environment Social และ Governance) ไม่ใช่ส่วนเสริมธุรกิจ แต่เป็นส่วนหลักของธุรกิจ เพราะฉะนั้น ต้องมองในภาพใหญ่ เช่น เปิดร้านกาแฟ ไม่ใช่แค่งดใช้ถุงพลาสติก แต่ต้องมองไปถึงเมล็ดกาแฟ ที่ปลูกโดยไม่ใส่สารเคมี และสนับสนุนเกษตรกร เราต้องเริ่มตั้งแต่จุดเริ่ม เป็นความเข้าใจผิดมากมายในการมองเรื่องของ ESG เป็นส่วนเสริมขององค์กร ซึ่งไม่ใช่ เราเอามาเป็นส่วนหลัก และนั่นคือ Core Value ขององค์กรได้

 

สำหรับ CBS ให้ความสำคัญกับ ESG กรอบแนวคิดของความเติบโตยั่งยืนทางธุรกิจด้วย 3 หลัก คือ ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนใส่ใจรับผิดชอบสังคม และ ธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในการด้านธรรมาภิบาลและ SDGs หรือ Sustainable Development Goals จาก UN ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก

 

โดยเล็งเห็นว่า นอกจากการพัฒนาให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการแสวงหากำไรแล้ว ทำอย่างไรให้จุดเริ่มของธุรกิจเริ่มจาก ESG เป็นตัวหลัก นั่นคือความยาก แต่ความยากของเรา เมื่อเริ่มแบบนี้จะทำให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้น ดังนั้น หมายความว่าเราจะต้องมีมุมมองรอบด้าน ที่ผ่านมา CBS มีแนวคิดในเรื่องของ Real Business in the School เป็นธุรกิจจริงที่เกิดในคณะ และเสริมสร้าง ESG ดังนั้น Chulalongkorn Business School จึงเท่ากับ Green & Real Business in the School

 

 

ชวนเยาวชนประกวดแผนธุรกิจ

 

สำหรับโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนไทยสู่เวทีสากล The ASEAN-China-India (ACI) Youth Leadership Summit 2023 กับโครงการนำเสนอแผนงานแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมด้านความยั่งยืน ซึ่ง CBS และ CREATIVE TALK ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้น SDG ในข้อ 11 มีจุดมุ่งหมายทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน (Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable) 

 

และ ข้อ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns) โดยการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับ นิสิต นักศึกษา ได้เปิดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งในเวทีในประเทศและระดับสากล

 

“เราพูดเสมอว่าการทำธุรกิจจะเริ่มจากคุณภาพสินค้าและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง แต่โครงการนี้จะมองเรื่องของสังคมเป็นศูนย์กลาง เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต้องอาศัยเยาวชนคนรุ่นใหม่ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องมีทักษะไม่ใช่แค่ด้านนวัตกรรมเพียงอย่างเดียว ต้องมีเรื่องของ Sustainability ความสามารถที่จะอยู่อย่างยั่งยืน”

 

ประเด็นสำคัญที่สุดของโครงการ คือ ประเด็นแรก ความเชื่อมโยงระดับนานาชาติ ผู้ชนะจะได้ไปประกวดที่สิงคโปร์ การแข่งขันระดับนานาชาติจะเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถของนิสิต เยาวชนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะทัดเทียมนานาชาติ ประเด็นที่ 2 คือ สตาร์ตอัปที่ว่า ต้องเกี่ยวข้องกับการอยู่รอดอย่างยั่งยืน ไม่ได้เน้นกำไรเป็นสำคัญ แต่เน้นเรื่องปัญหาสังคม สังคมจะต้องมีการพัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาองค์กร ธุรกิจ และความพอใจของผู้บริโภค และ ประเด็นที่ 3 การพัฒนาทักษะของผู้นำแห่งอนาคต เป็นเรื่องสำคัญ ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล็งเห็น

 

“ดังนั้น ในวันนี้การที่ได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่เป็นการปฏิบัติจริงในระดับนานาชาติ ธุรกิจจริงที่ว่านี้ คือ ธุรกิจที่คำนึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม จริยธรรม สังคม ทั้งหมดจะเป็น Skillset ในการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตของประเทศไทย"

 

 

\'CBS\' ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้นำแห่งอนาคต เติบโตอย่างยั่งยืน

 

โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือแค่ในประเทศ แต่เป็นระดับนานาชาติ ได้แก่ 1. ความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก 2. องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไอเดียมาพัฒนาให้เกิดกำไร รายได้3. ได้พัฒนาแรงงาน และ 4. การพัฒนาเยาวชนแห่งอนาคต คือ ความท้าทายที่ต้องไปสู้รบปรบมือกับนวัตกรรม ดิจิทัล เอไอ การที่จะชนะกับเอไอได้ ต้องพัฒนาให้คนสร้างเอไอ เราไม่ได้สู้กับเอไอ แต่กำลังสู้กับคนที่สร้างเอไอ ดังนั้น ต้องทักษะเยาวชนให้สร้างเอไอที่เกิดขึ้นในประเทศและพร้อมรับมือกับโลกแห่งอนาคต

 

ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัว

 

'สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม' ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด กล่าวว่า Sustainability บางคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความจริงเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด ความน่ากลัว คือ เราเชื่อว่าคนอื่นจะทำเรื่องนี้แทนเรา หรือเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ ของภาครัฐ หรือผู้นำ แต่ความจริง Sustainability เป็นเรื่อง Journey ไม่ใช่ Destiny ต้องทำวันนี้ และเป็นหน้าที่ของเรา ดังนั้น เป็นสิ่งที่คนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตจะต้องให้ความสำคัญ

 

เหตุผลที่เราสร้างการแข่งขันนี้ขึ้นร่วมกับ OSG Youth Alliance ประเทศสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสร้างโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น รวม 12 ประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้เข้าสมัครจะแบ่งเป็นทีม และคิดค้นต้นแบบงานสำหรับการนำเสนอนวัตกรรม หรือแนวคิดใหม่ๆ ภายใต้โจทย์ที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อค้นหาทีมที่เหมาะสม ตรงตามเกณฑ์การตัดสินมากที่สุด นอกจากนี้ ยังจะมีคลาสเรียนพิเศษออนไลน์ เพื่อสอนนักเรียน-นักศึกษา เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) สอนการวางแผน ออกแบบ การทำวิจัยทางสังคม และทักษะในการนำเสนอและอื่น ๆ อีกด้วย

 

“โครงการนี้กำลังมองหา เยาวชนผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และ ไอเดียเหล่านั้นจะส่งผล ให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่มีหลากหลายอุปสรรคให้ได้อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่การหาพลังงานทดแทน หรือการปรับวิธีทำธุรกิจของผู้ประกอบการทั่วไปให้กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จนไปถึงด้านการเกษตรยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการยั่งยืนนี้ให้เกิดขึ้นในเมืองต่างๆ” สิทธิพงศ์ กล่าว

 

ร่วมประชันแผนธุรกิจระดับนานาชาติ

 

สำหรับโครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมการนำเสนอ Project โดยการบันทึกการนำเสนอให้อยู่ในรูปแบบ Digital file ให้กับคณะกรรมการตัดสิน การนำเสนอนี้ ควรจะครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาที่พบ ไปจนถึงแนวคิดหรือคำตอบที่ใช้แก้ปัญหา ผลกระทบเหล่านั้นได้

 

นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ คลิก หรือติดต่อได้ที่เพจ CREATIVE TALK และ LINE OA @CreativeTalk ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2566 (จำกัด 300 คน) โดยสมัครเข้าร่วมเป็นทีม ทีมละ 5 คน ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศไทย จะได้เป็นตัวแทนเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศสิงคโปร์ (โครงการจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้) (วีซ่า, เที่ยวบิน, ที่พักและอาหาร) ซึ่งจะมีการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566

 

ทั้งนี้ การแข่งขันโครงการ The ACI Youth Leadership Summit 2023 แบ่งออกเป็น 2 รอบ และ 1 กิจกรรม เริ่มต้นด้วยการได้เรียน Masterclass จากทางสิงคโปร์ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สอบผ่าน Masterclass จะเข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 1 เป็นการส่งผลงานพรีเซนเทชั่นตามโจทย์ที่กรรมการมอบให้ เพื่อคัดเหลือ 5 ทีม และ 5 ทีมจะเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้าย Final Round Thailand จัดขึ้นที่โรงละครการจัดการเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กรุงเทพฯ

 

ผู้แข่งขันจะต้องเข้ามาแข่งขันด้วยตัวเอง เพื่อคัดเลือกเหลือ 3 ทีมที่จะไปแข่งขันกับอีก 11 ประเทศ ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 6 วัน ทั้งนี้ผู้ชนะในโครงการจะได้รับการให้คำปรึกษา 3-6 เดือน เพื่อพัฒนาแนวคิด รวมถึงผลงานของทีมที่ชนะจะได้นำมาแสดงในการแข่งขันและการประชุมสุดยอด ในครั้งต่อไป และผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด จะได้สิทธิ์เข้าร่วมเป็น Member ศิษย์เก่าของโครงการ ACIYLS

 

\'CBS\' ปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ผู้นำแห่งอนาคต เติบโตอย่างยั่งยืน