บทบาท AI ในอนาคตจะตอบสนองใช้งานได้กับทุกคน

บทบาท AI ในอนาคตจะตอบสนองใช้งานได้กับทุกคน

AI เจเนอเรทีฟถูกกำหนดให้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทุกที่ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยุติธรรมและได้ผลสำหรับทุกคน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างและนำกรอบการกำกับดูแล AI ไปใช้

 Key Point.

  • AI เจเนอเรทีฟถูกกำหนดให้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทุกที่
  • เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยุติธรรมและได้ผลสำหรับทุกคน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างและนำกรอบการกำกับดูแล AI ไปใช้
  • เพื่อจุดประสงค์นี้ World Economic Forum ได้เปิดตัว AI Governance Alliance เพื่อรวมตัวผู้นำในอุตสาหกรรม รัฐบาล สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายในการกำกับดูแล AI ที่มีความหมาย

World Economic Forum ได้เปิดตัว AI Governance Alliance เพื่อรวมตัวผู้นำในอุตสาหกรรม รัฐบาล สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายในการกำกับดูแล AI ที่มีความหมาย

เจเนอเรทีฟเอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) กำลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมของเรา การพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตอกย้ำบทบาทสำคัญของ AI ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานที่ภูมิทัศน์ดิจิทัลจะพัฒนาขึ้น และตอกย้ำความจำเป็นในการรับรองการใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม

Generative AI สังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างเนื้อหาที่หลากหลายในสื่อต่างๆ โดยผสานความคิดสร้างสรรค์ที่เหมือนมนุษย์เข้ากับเทคโนโลยี ฟิลด์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้นำเสนอความเป็นไปได้มากมายในการปฏิวัติการทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้งานเป็นแบบอัตโนมัติ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และปรับปรุงการตัดสินใจ จัดเตรียมเครื่องมือให้มนุษย์มีความก้าวหน้า

 

 แต่ยังก่อให้เกิดความท้าทาย ตั้งแต่การพิจารณาด้านจริยธรรมและแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรม ไปจนถึงการถกเถียงที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับความฉลาดและความกลัวเกี่ยวกับการเข้าถึงเอกฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นอนาคตสมมุติที่เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ การย้ายงาน การแสวงประโยชน์ในทางที่ผิด และค่านิยมของมนุษย์ที่ไม่สอดคล้องกัน และทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา โมเดลแบบเปิดกับแบบปิด ความสมดุลระหว่างนวัตกรรมและความปลอดภัย ความตึงเครียดระหว่างโมเดลภาษาประจำชาติหลายภาษาและภาษาอธิปไตย มากกว่า นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลเร่งด่วนว่าอาจทำให้การแบ่งแยกทางดิจิทัลรุนแรงขึ้นโดยนำไปสู่การกระจายโอกาสและทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน

AI Governance Alliance เพื่อรวมตัวผู้นำในอุตสาหกรรม รัฐบาล สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคม และสนับสนุนการออกแบบระดับโลกที่มีความรับผิดชอบและการเปิดตัวระบบ AI ที่โปร่งใสและครอบคลุม ความคิดริเริ่มนี้สร้างขึ้นจากกรอบที่มีอยู่และรวมคำแนะนำเบื้องต้นจาก Responsible AI Leadership: A Global Summit on Generative AI 

AI Governance Alliance สร้างขึ้นจากความเชี่ยวชาญกว่า 50 ปีของ World Economic Forum ในการสร้างความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย รวบรวมความรู้ของภาคเอกชน กลไกการกำกับดูแลของภาครัฐ และวัตถุประสงค์ของภาคประชาสังคมเพื่อจัดการกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบ AI กำเนิด ด้วยการสนับสนุนของ World Economic Forum's Center for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) พันธมิตรจึงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับภูมิภาคต่างๆ ในขณะที่มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางระดับโลกเพื่อจัดการกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบ AI เชิงกำเนิด

3 ภารกิจสำหรับ AI ที่รับผิดชอบ

ภารกิจของพันธมิตรตอกย้ำการดำเนินการพื้นฐาน 3 ประการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาและการปรับใช้ AI อย่างรับผิดชอบและปลอดภัย

อันดับแรก จัดลำดับความสำคัญของระบบและเทคโนโลยีที่ปลอดภัย ลงทุนทรัพยากรในระบบ AI ที่แข็งแกร่งและปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปลอดภัยและลดความเสี่ยง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค เช่น การกำหนดคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน เกณฑ์มาตรฐาน และความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ ตลอดจนการใช้แนวปฏิบัติที่รับผิดชอบตลอดการพัฒนาและการปรับใช้ และรับประกันวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

ประการที่สอง รับประกันการใช้งานและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ปรับ AI เชิงกำเนิดให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางสังคมระยะยาว จัดการกับอคติและส่งเสริมความโปร่งใส สิ่งสำคัญคือต้องจัดเตรียมความรู้และการมองการณ์ไกลให้กับผู้นำธุรกิจและรัฐบาลเพื่อควบคุมพลังของ generative AI อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบภายในองค์กรของตน ในขณะที่ลดความเสี่ยงที่มาพร้อมกับมัน

ประการที่สาม การกำกับดูแลและกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญ พันธมิตรจะร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างกรอบจริยธรรมและมาตรการกำกับดูแลเฉพาะสำหรับ AI กำเนิด โดยมีจุดประสงค์เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ชี้นำการพัฒนา และรับรองความเข้าใจที่สอดคล้องกันทั่วโลกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้าน AI ที่มีความรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางสังคม การสนับสนุนความเสมอภาคและการรวมเข้าด้วยกัน

เราต้องร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่านวัตกรรมจะเติบโตและประโยชน์ของ AI จะเกิดขึ้นในขณะที่ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด AI เชิงกำเนิดสามารถเป็นพลังที่ดี สร้างพลังให้กับปัจเจกบุคคลและสังคมที่ก้าวหน้า  หากเรานำข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายและกลยุทธ์ที่ดีมารวมกันเพื่อกำหนดเส้นทางที่ถูกต้องในวันนี้