ความสัมพันธ์ของเรากับน้ําเป็นเรื่องการเมือง

ความสัมพันธ์ของเรากับน้ําเป็นเรื่องการเมือง

“การใช้การจัดการน้ําเป็นการใช้อํานาจในท้ายที่สุด ใครบางคนต้องการสร้างบางสิ่งในสวนหลังบ้านของใครบางคนเพื่อควบคุมและจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงสภาพภูมิอากาศ และ บางคนจะได้รับประโยชน์และบางคนจะสูญเสียประโยชน์ ”

Key points

  • ระบบภูมิอากาศกําลังเปลี่ยนแปลง
  • การเข้าถึงน้ํามีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
  • การจัดการน้ําเป็นเรื่องการเมือง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกําลังเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับน้ํา นําอํานาจและการเมืองมาสู่ประเด็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของการเข้าถึงและการจัดการ  และเมื่อภัยแล้งและน้ําท่วมกลายเป็นเรื่องธรรมดาและแพร่หลายมากขึ้นในประเด็นเรื่องโลกร้อน วิธีที่เราคิดเกี่ยวกับน้ําในฐานะทรัพยากรก็เร่งด่วนมากขึ้น

 ตามที่รายงาน Circular Water Cities ของ World Economic Forum เน้นย้ำว่าหนึ่งในสี่เมืองซึ่งคิดGDPเป็น 4 ล้านล้านดอลลาร์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความเครียดจาก"น้ํา"อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม สําหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว น้ําแทบจะมองไม่เห็น จิวลิโอ บ็อคคาเลตตี การอนุรักษ์ธรรมชาติ กล่าวว่า การชินอยู่กับชีวิตประจําวันมากจนมองไม่เห็นความสำคัญบางอย่างอีกต่อไป "วันน้ําโลก"และการประชุมน้ําแห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสสําคัญในการบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรที่สําคัญนี้อย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาที่เท่าเทียมกันและยั่งยืน

ในการประชุมผลกระทบการพัฒนาที่ยั่งยืนของ World Economic Forum ทําไมต้องกําหนดความสัมพันธ์ของเรากับน้ําใหม่  ในขณะที่ระบบภูมิอากาศกําลังเปลี่ยนแปลง ความสำคัญของ"น้ํา"ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง จากปากฎการณ์ที่ได้เห็นแล้วว่า ในฤดูร้อนปี 2022 ภัยแล้งอันน่าทึ่งที่พัดถล่มยุโรปหรือน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่พัดถล่มสถานที่ต่างๆ เช่น ปากีสถานและเกาหลีใต้

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือเราเชื่อว่าปัญหาเป็นเพียงปัญหาทางวิศวกรรม ที่ใครบางคนจะดูแลมัน มันเป็นเพียงเรื่องของการใช้จ่ายเงิน แต่ประวัติศาสตร์ 10,000 ปีแสดงให้เราเห็นว่า อันที่จริง คําถามพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการน้ําเป็นเรื่องการเมือง   เป็นคําถามว่าบ้านควรมีลักษณะอย่างไร และนั่นเป็นคําถามทางการเมืองที่เป็นแก่นสารและแท้จริงซึ่งไม่สามารถจัดการได้ผ่านวิศวกรรมเท่านั้น มันต้องมีส่วนร่วมและเกิดการอภิปรายรวมถึงยกขึ้นเป็นประเด็น"ทางการเมือง"ด้วย

ต้องเรียนรู้วิธีมีส่วนร่วมทางการเมืองกับคําถามเกี่ยวกับภูมิทัศน์อีกครั้ง โดยมีคําถามว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจว่าบ้านของเรามีลักษณะอย่างไร และใครจะได้ใช้อํานาจในภูมิทัศน์ เพราะโดยสรุปแล้วมันคือสิ่งที่จัดการกับน้ําหมายถึง

จะทําให้การเข้าถึงน้ํามีความเท่าเทียมกันมากขึ้นได้อย่างไร การใช้การจัดการน้ําเป็นการใช้อํานาจในท้ายที่สุด ใครบางคนต้องการสร้างบางสิ่งในสวนหลังบ้านของใครบางคนเพื่อควบคุมและจัดการทรัพยากรน้ํา และบางคนจะได้รับประโยชน์และบางคนจะสูญเสียค่าใช้จ่ายตกเป็นสัดส่วนตามหลักผู้ที่มีกําลังมากน้อยต่างกันไป เราได้เห็นสิ่งนี้ในภัยแล้งครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับ Horn of Africa ในฤดูร้อนปี 2022  ประชากร 20 ล้านคนที่ไม่มีหน่วยงานทางการเมืองไม่สามารถระดมชุมชนของตนเพื่อเปลี่ยนภูมิทัศน์ในลักษณะที่ปกป้องพวกเขาได้ สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นในปากีสถาน มี่เกิดขึ้นกับคนไร้พลังทางสังคมและการเมือง

มันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน  และเป็นความจริงที่เราควรวางกรอบคําถามเกี่ยวกับน้ําเป็นคําถามเกี่ยวกับการเข้าถึง แต่มันมากกว่านั้น.. นอกจากนี้ยังเป็นคําถามเกี่ยวกับการใช้อํานาจอธิปไตยเหนือภูมิทัศน์อีกด้วย การบรรลุความมั่นคงทางน้ําเป็นมากกว่าการเข้าถึงน้ําเพื่อดื่ม แต่เกี่ยวกับน้ําที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและความสามัคคีทางสังคม และในแง่นั้น เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เราต้องมีผลลัพธ์ที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันคือการปลดปล่อยทางการเมือง เป็นความสามารถของผู้คนในการเป็นพลเมืองในการจัดการภูมิทัศน์ที่พวกเขาอาศัยอยู่