ไทยก้าวผู้ผลิต-ส่งออกอาหาร ระดับท็อปเทนโลก

ไทยก้าวผู้ผลิต-ส่งออกอาหาร ระดับท็อปเทนโลก

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์และผู้ประกอบการเอกชน ในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปสหภาพยุโรป (EU) และอังกฤษ ซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าอันดับ 4 ของไทย จึงให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ

เพื่อเปิดทางสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไป อียู และอังกฤษ 

โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงนาม MOU กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและกิจการชนบทของอังกฤษ เพื่อขยายความร่วมมือทางการเกษตรทุกมิติ    

ขจัดอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) 3 กรอบสำคัญ คือ เอฟทีเอไทย-อียู. เอฟทีเอไทย-อังกฤษ และเอฟทีเอไทย-สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) ซึ่งมีสมาชิก 5 ประเทศ คือ รัสเซีย, คาซัคสถาน, เบลารุส, อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน

มั่นใจว่าประเทศไทยจะบรรลุความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายเป็นมหาอำนาจทางอาหารท็อปเทนของโลกภายในปี 2030 เป็นอาหารปลอดภัย (Food Safety) ที่มีการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตั้งแต่ฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร(Farm 2 Tables) ภายใต้การพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรปและอังกฤษ ตลอดจนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางเรือ ทางอากาศ และทางบก โดยเฉพาะการขนส่งทางรางบนเส้นทางรถไฟสายไทย จีน สปป.ลาว ยุโรป เพื่อการขนส่งที่ยั่งยืน

ส่งออกอาหาร