​รัฐบาลหนุนอุตสาหกรรมใช้ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก”ลดโลกร้อน

​รัฐบาลหนุนอุตสาหกรรมใช้   “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก”ลดโลกร้อน

ข้อมูลจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกลดภาวะโลกร้อน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการและมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

 ส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้หันมาใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ แทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 

ทั้งนี้เป็นเพราะมีส่วนประกอบของปูนเม็ดในอัตราส่วนที่น้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประมาณ 10 % ของปริมาณทั้งหมด โดยใช้วัสดุอื่นมาผสมทดแทน เช่น หินปูน กากถลุง และปอซโซลาน เป็นต้น แต่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานที่ดีเทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ อีกทั้งการผลิตยังทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงด้วย หากประมาณการการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก 1 ตัน จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 0.05 ตัน (CO2) เมื่อเทียบกับการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณที่เท่ากัน

​รัฐบาลหนุนอุตสาหกรรมใช้   “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก”ลดโลกร้อน