ซีพีเอฟ รุกตั้งโซลาร์ เซลล์ ในฟาร์ม-โรงงาน 180 แห่ง ในปี66 มุ่งสู่ Net-Zero

ซีพีเอฟ รุกตั้งโซลาร์ เซลล์ ในฟาร์ม-โรงงาน 180 แห่ง ในปี66 มุ่งสู่ Net-Zero

ซีพีเอฟ หนุนใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่ ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์ม และโรงงานแปรรูปอาหาร 180 แห่ง ภายในปี 66 ตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 65 เมกะวัตต์ในปีนี้ เพิ่มเป็น 100 เมกะวัตต์ ในปี 2568

นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟส่งเสริมและมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ประกอบด้วย โซลาร์บนหลังคา (Solar Rooftop) โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) และโซลาร์บนทุ่นลอยน้ำ (Solar Floating) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานและฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ซีพีเอฟ รุกตั้งโซลาร์ เซลล์ ในฟาร์ม-โรงงาน 180 แห่ง ในปี66 มุ่งสู่ Net-Zero ซีพีเอฟ รุกตั้งโซลาร์ เซลล์ ในฟาร์ม-โรงงาน 180 แห่ง ในปี66 มุ่งสู่ Net-Zero ซีพีเอฟ รุกตั้งโซลาร์ เซลล์ ในฟาร์ม-โรงงาน 180 แห่ง ในปี66 มุ่งสู่ Net-Zero ซีพีเอฟ รุกตั้งโซลาร์ เซลล์ ในฟาร์ม-โรงงาน 180 แห่ง ในปี66 มุ่งสู่ Net-Zero

 

โดยในปีนี้ มีแผนเร่งดำเนินการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มและโรงงานมากกว่า 180 แห่ง กำลังผลิตรวม 65 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2568 เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 100 เมกะวัตต์  ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้ว 2 เฟส โดยเฟสแรกได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาโรงงาน จำนวน 27 แห่ง

เฟสสอง ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ 2 แห่ง และโซลาร์ฟาร์ม 10 แห่ง รวม 12 แห่ง เฟสสาม อยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อทำการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มบนทุ่นลอยน้ำ และบนหลังคาโรงงาน 67 แห่ง และในเฟสที่สี่ มีแผนที่จะดำเนินการมากกว่า 80 แห่ง คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในปี พ.ศ. 2567 รวมทั้ง 4 เฟส จำนวนประมาณ 180 แห่ง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตรวมประมาณ 44,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

"ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต  นอกจากจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการผลิตพลังงานสะอาดแล้ว  ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของฟาร์มและโรงงานในโครงการฯในการซื้อไฟฟ้า  เมื่อติดตั้งครบทั้ง 4 เฟส"

การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบัน ซีพีเอฟมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 30% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย พลังงานจากก๊าซชีวภาพ 30% พลังงานชีวมวล 68% และพลังงานแสงอาทิตย์ 2% ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 600,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ 64 ล้านต้น คิดเป็นพื้นที่ 320,000 ไร่ โดยหลังจากที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำให้สัดส่วนพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเป็น 4%  

      

ซีพีเอฟ ได้ประกาศความมุ่งมั่นต่อองค์กร Science Based Target initiatives (SBTi) กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2050 เพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส  โดยล่าสุด  ได้ยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100 % สำหรับกิจการในประเทศไทย บรรลุผลตามเป้าหมาย Coal Free 2022 มุ่งสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนจาก 30%  เป็น 50% ในปี พ.ศ 2573 (ปี 2030)   และเพิ่มเป็น 100% ในปีพ.ศ. 2593 (ปี 2050)