SPRC สยายปีกซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายเชฟรอนในไทย

SPRC สยายปีกซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายเชฟรอนในไทย

SPRC เข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของเชฟรอนในประเทศไทย ปูทางธุรกิจเสริมสร้างความสามารถการแข่งขัน และเป็นการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ด้านห่วงโซ่คุณค่าจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงของบริษัท"

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด รวมถึงสัดส่วนการถือครองหุ้น 9.91% ในบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด สัดส่วนการถือครองหุ้น 2.51% ในบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และที่ดินแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมถึงสัดส่วนการใช้ประโยชน์ในคลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ม.ค.2566 ผู้ถือหุ้นของ SPRC ซึ่งไม่รวมเชฟรอน ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยกระบวนการควบรวมธุรกิจจะดำเนินการภายในช่วง 10 ถึง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งคาดว่าการทำธุรกรรมต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2567

นายโรเบิร์ต โดบริค กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "การเข้าลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญของ SPRC ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ด้านห่วงโซ่คุณค่าที่จะทำให้ SPRC สามารถให้บริการลูกค้าในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นผ่านการตลาด และจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงของบริษัท"

การลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการรวมสินทรัพย์ในทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ได้แก่ คลังน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการน้ำมันจำนวน 427 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจมืออาชีพ  และ SPRC จะยังคงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพภายใต้แบรนด์ คาลเท็กซ์ และเทครอน ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ และอยู่เคียงคู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน สำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจการกลั่นและการตลาดได้ครบวงจรมากขึ้น ควบคู่กับการมอบประสบการณ์ และบริการให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท  นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อมในการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อการเติบโตในระยะยาวต่อไป

SPRC สยายปีกซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายเชฟรอนในไทย

 

นายแบรนท์ ฟิช ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์สากล (President of Chevron International Products) กล่าวว่า "เชฟรอนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SPRC ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 เล็งเห็นว่าการทำธุรกรรมในครั้งนี้จะเป็นการรวมธุรกิจการกลั่นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและการตลาดในประเทศไทยให้มาอยู่ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการเดียวกัน อีกทั้ง SPRC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการโดยอิสระ จึงทำให้ SPRC สามารถสร้างโอกาสในการเติบโต และสร้างผลกำไร ซึ่งจะส่งผลให้เชฟรอนมีความสามารถในการแข่งขันในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้นผ่านการดำเนินธุรกิจของ SPRC"

สำหรับเชฟรอน คือ หนึ่งในบริษัทพลังงานแบบบูรณาการชั้นนำของโลก โดยเราเชื่อว่าพลังงานที่สะอาด น่าเชื่อถือ และเข้าถึงได้ เป็นปัจจัยสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของโลก เชฟรอนผลิตน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสารเติมแต่ง รวมถึง ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าของบริษัทและอุตสาหกรรมพลังงาน นอกจากนี้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่มีคาร์บอนต่ำในอนาคต เชฟรอนมุ่งเน้นการลดดัชนีการเกิดคาร์บอน (carbon intensity) ในการปฏิบัติการ และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจคาร์บอนต่ำควบคู่ไปกับธุรกิจเดิม  โดยเชฟรอน ชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา "คาลเท็กซ์"

ขณะที่ SPRC เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนำในประเทศไทย และเป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันที่มีคุณภาพสูงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดำเนินการโรงกลั่นที่มีความซับซ้อน โดยมีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 175,000 บาร์เรลต่อวัน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์