ไขข้อข้องใจ หลักการค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไขข้อข้องใจ หลักการค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หลักการค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามฐานข้อมูลที่มีการศึกษาและงานวิจัย ในการทำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการขนส่ง

หลักการค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสรุปได้ดังนี้

1.พืช ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า เนื้อสัตว์
2.อาหารที่ผ่านกระบวนการเยอะกว่า จะก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่า เช่น หมูสด ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า ไส้กรอกหมู ที่ต้องไปผ่านกระบวนการแปรรูป 
3.การผลิตจากการเลี้ยง (ปศุสัตว์)  สัตว์ใหญ่กลุ่มเคี้ยวเอื้อง ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าสัตว์เล็ก
4.การผลิตด้วยการเพาะเลี้ยง (ระบบฟาร์ม) ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าการประมงทะเลพื้นบ้านตามธรรมชาติ
5.อาหารที่มาจากพื้นที่ท้องถิ่น จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าอาหารที่ขนส่งมาไกลๆ เช่น นำเข้าจากต่างประเทศ

 

 

 

 

ไขข้อข้องใจ หลักการค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์