“ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน" ธุรกิจศูนย์การค้ากับความยั่งยืน

“ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน"   ธุรกิจศูนย์การค้ากับความยั่งยืน

“ความยั่งยืน” (Sustainability) ​เป็นคำที่ผ่านตาให้เห็นวันละหลายครั้งจากสื่อที่อยู่รายล้อมพวกเราทุกคน เพราะการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่จะต้องทำเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและมีกำไร

หากแต่ยังจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะธุรกิจไม่อาจประสบความสำเร็จต่อไปได้หากสังคมและสิ่งแวดล้อมพังทลาย ดังนั้น ประเด็นเรื่องความยั่งยืนจึงไม่ใช่‘ทางเลือก’แต่เป็น‘ทางรอด’ของทุกองค์กร

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ที่มีศูนย์การค้าระดับWorld class Top of mindอย่างสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วม” MOUส่งเสริมการพัฒนาด้านความยั่งยืนในประเทศไทย” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการผสานพลังศักยภาพของสององค์กรชั้นนำระดับประเทศสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุม3ด้าน ได้แก่1)การจัดการพลังงานหมุนเวียนนำไปสู่เป้าหมายNet Zeroผ่านความร่วมมือกับบริษัท รีแอค จำกัด(ReAcc)ซึ่งเป็นบริษัทใน กลุ่ม ปตท. 2)การบริหารจัดการขยะและของเสีย และ3)โครงการการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆ ในอนาคต

“ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน"   ธุรกิจศูนย์การค้ากับความยั่งยืน

โครงการนำร่องแรกภายใต้กิจกรรมการจัดการพลังงานหมุนเวียน โดยใช้สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ ตั้งเป้าหมายใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน100%ผ่านการซื้อใบรับรองสิทธิการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือRenewable Energy Certificates (RECs)จากReAccซึ่งเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก (Carbon Neutrality)ให้แก่บริษัทที่ต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียน สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวได้สะดวกมากขึ้น 

“ยังวางแผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือไปสู่การพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานหรือSmart Buildingการติดตั้งสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า(EV Charging Station)และการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้วย”

ด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย(Waste management) มุ่งสู่ “องค์กรขยะเป็นศูนย์” เป็นรายแรกของไทย ได้ดำเนินโครงการจัดการขยะแบบ360องศายังมีการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือGC ต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยการนำพลาสติกใช้แล้วหลากหลายประเภท เช่น ขวดน้ำดื่ม กล่องหรือวัสดุพลาสติก แก้วพลาสติก ฝาขวด แผ่นซีดี และช้อนส้อมพลาสติก มาสร้างสรรค์ประกอบเป็นต้นคริสต์มาสรักษ์โลก จัดแสดงในช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24 พ.ย.2565– 8 ม.ค.2566ณ ลานดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมทั้งมองหาและร่วมพัฒนาโครงการที่จะต่อยอดจากการบริหารจัดการขยะภายในONESIAMสร้างคุณค่าสู่มูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นในอนาคตโดย ใช้พื้นที่ECOTOPIAภายในสยามดิสคัฟเวอรี่เป็นจุดเพิ่มโอกาสและทางเลือก เชื่อมโยงผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับผู้บริโภค อันจะเป็นการสร้างมิติแห่งความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)   เล่าให้ฟังว่า ความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการ (Sustainable Value In Process)นั้น ในส่วนสยามดิสคัฟเวอรี่ได้จับมือกับReAccซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผู้ให้บริการซื้อขายพลังงานสะอาด จะทำให้เราสามารถพัฒนาต้นแบบของธุรกิจด้วยแนวคิดความยั่งยืน ร่วมฟื้นฟูและส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นหลังและเข้าไปอยู่ใกล้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้ง่ายขึ้น 

มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เสริมว่า การสนับสนุนผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดในประเทศไทย ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบRECsได้อีกด้วย

จากความร่วมมือสององค์กรใหญ่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน จะเป็นเหมือนการวางรากฐานเพื่อให้ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับทิศทางธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนได้เช่น กัน ซึ่งเป็นเรื่องของผลกำไรทางจิตใจและสังคมร่วมกัน