"ขนส่งทางเรือ"ซ้ำเติม"อาหารแพง"UNCTAD"เปิดรายงานแผนจัดการอย่างยั่งยืน

"ขนส่งทางเรือ"ซ้ำเติม"อาหารแพง"UNCTAD"เปิดรายงานแผนจัดการอย่างยั่งยืน

"อังค์ถัด" ให้ความสำคัญด้านโลจิสติกส์ทางทะเลเพื่อการค้า โดยมีอัตราค่าระวางเรือที่สูง และผันผวนช่วงที่ผ่านมา รวมถึงความแออัดปัญหาการปิดท่าเรือ

  ที่สวนทางกับดีมานด์การขนส่งที่เพิ่มขึ้นหลังโควิด-19 สงครามในยูเครน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรือ ล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอย่างเห็นได้ชัด เพราะปริมาณการค้าทั่วโลกถึง 80% ใช้การขนส่งทางเรือ 

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า และการพัฒนา หรืออังค์ถัด เผยแพร่รายงาน THE UNCTAD REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2022 สาระสำคัญโดยสรุป ชี้ว่า ต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น และการเชื่อมต่อทางทะเลที่ลดลงนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น การขาดแคลนอาหาร และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤติโลกในปัจจุบันที่สามารถประเมินว่า ราคาธัญพืช และค่าขนส่งเทกองที่สูงขึ้นในช่วงต้นปี 2565 

"ราคาอาหารผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.2 % เรือขนส่งคอนเทนเนอร์ใช้เวลานานขึ้น 13.7 %  ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ทำให้เกิดความล่าช้า และการขาดแคลนมากขึ้น  และในปีที่ผ่านมา การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจากกองเรือของโลกเพิ่ม 4.7 % "

  นอกจากนี้ สงครามในยูเครนทำให้เส้นทางเดินเรือ และห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญหยุดชะงัก ยังกระตุ้นราคาสูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งอาจผลักดันให้ผู้คนอีกหลายสิบล้านคนทั่วโลก ต้องอดอยาก และยากจนในปีนี้ ตามที่ระบุไว้โดย UN Global Crisis Response Group  การขนส่งทางทะเลมีบทบาทสำคัญในการรองรับแรงกระแทก  ราคาให้สามารถอยู่ในระดับที่จับต้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศกำลังพัฒนา  เช่น มีปุ๋ยเพียงพอเลี้ยงตัวเอง

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์