"อีวีป้ายแดง"ต.ค.เพิ่ม 1.9พันคันโต288%รถยนต์สันดาปโตต่ำแต่จำนวนยังสูง

"อีวีป้ายแดง"ต.ค.เพิ่ม 1.9พันคันโต288%รถยนต์สันดาปโตต่ำแต่จำนวนยังสูง

ข้อมูลจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ

ประเทศ ในเดือนต.ค. 2565 ในส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 64,618 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน0.24% 

   “ยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศจากผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติเข้าประเทศสะดวกขึ้น ทำให้มีเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ คนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเช่นคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน การส่งออกยังคงเติบโต การประกันรายได้เกษตรกร การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการออกรถยนต์รุ่นใหม่  อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับเดือนก.ย.2565 ยอดขายรถยนต์กลับลดลง12.86% "  "อีวีป้ายแดง"ต.ค.เพิ่ม 1.9พันคันโต288%รถยนต์สันดาปโตต่ำแต่จำนวนยังสูง

ขณะที่ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนต.ค. 2565  จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 1,960 คัน เพิ่มขึ้น 288.89% (yoy)โดยแบ่งเป็น 

จำนวนการเกิดใหม่ของรถยนต์EVป้ายแดง แม้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับรถยนต์สันดาปซึ่งเป็นฐานผลิตใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย แต่อัตราเร่งของรถยนต์ 2 แบบต่างกันมากขณะที่จำนวนก็ยังถือว่าทิ้งห่างกันมากเช่นกัน  ดังนั้นหากจะมองในมุมการส่งเสริมEV ก็น่าสนใจว่ามีการตอบรับที่ดี แต่หากมองในมุมเพิ่มสัดส่วนการใช้งานคงยังต้องทำงานกันอีกมาก