"ทรู ไอดีซี" เปิดยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ดึงนวัตกรรมสีเขียวพลิกโฉม "ดาต้าเซ็นเตอร์"

"ทรู ไอดีซี" เปิดยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ดึงนวัตกรรมสีเขียวพลิกโฉม "ดาต้าเซ็นเตอร์"

"ทรู ไอดีซี" หนึ่งในพันธมิตร Green Heroes for Life ของ "ชไนเดอร์ อิเล็คทริค" ชูแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งขับเคลื่อนความยั่งยืนให้โลกและองค์กรควบคู่กันไป

"ทรู ไอดีซี" เปิดยุทธศาสตร์ยั่งยืนช่วยโลก ดันเป็นภารกิจหลักในแผนธุรกิจ ดึงเทคโนโลยี นวัตกรรม ควบคุมการใช้พลังงาน เน้นใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ลงทุน "โซลาร์รูฟท็อป" ในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมเดินหน้าศึกษาพลังงานทางเลือก มุ่งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน ตั้งเป้าติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI

นายธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนมาก โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน ขณะที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้ความยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์หลักขององค์กร เน้นการปรับใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งภายในองค์กร รวมถึงในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีทั้งหมด 4 แห่ง คือ นอร์ทเมืองทอง มิดทาวน์รัชดา มิดทาวน์พัฒนาการ และอีสต์บางนา แคมปัส  

ที่ผ่านมา ทรู ไอดีซี เดินหน้านำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ มีการปรับใช้ พลังงานสะอาด หรือพลังงานทางเลือกทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงคิดค้นแนวทางบริหารจัดการพลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลด Carbon Footprint และมลพิษชนิดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นองค์ประกอบหลักในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์

"สิ่งที่เน้นย้ำคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะเราใช้พลังงานค่อนข้างมาก เราวางแผนตั้งแต่การดีไซน์ตัวดาต้าเซ็นเตอร์ให้ใช้พลังงานในปริมาณที่เหมาะสมที่สุด และใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงศึกษาพลังงานทางเลือก ทำอย่างไรให้ใช้พลังงานทางเลือกเป็น 1 ออปชัน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ การนำโซลาร์รูฟท็อปมาใช้ รวมถึงพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งพลังงานเหล่านี้อยู่ในแผนงานของทรู ไอดีซี" 

นายธีรพันธุ์ กล่าวต่อว่า เมื่อพูดถึงความยั่งยืน ทรู ไอดีซี มองเป็น 3 ส่วน คือ เรื่อง Governance, Society และ Environment ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนับเป็นชาเลนจ์ขององค์กรยุคปัจจุบัน แต่ละองค์กรจะมีการบริหารจัดการในบริบทที่แตกต่างกันไป ในส่วนทรู ไอดีซี ให้ความสำคัญทั้ง 3 ส่วน แต่ที่ถือว่าเป็นชาเลนจ์สำคัญทั้งของบริษัทฯ และโลกที่กำลังเผชิญคือ เรื่องสิ่งแวดล้อม ทำอย่างไรให้รักษาสิ่งแวดล้อม ในขณะที่บริษัทฯ สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วย

นอกจากนั้น เขายังมองว่า ความยั่งยืนของโลก สำคัญไม่น้อยไปกว่าการทำธุรกิจ ถ้าโลกไม่มีความยั่งยืน บริษัทฯ ก็ไม่สามารถยั่งยืนได้ ไม่สามารถทำธุรกิจได้ ดังนั้นความยั่งยืนธุรกิจและโลกมีความสอดคล้องกัน โลกต้องยั่งยืน ถ้าโลกล่มสลาย ธุรกิจก็ล่มสลายเช่นกัน

"อยากให้ทุกบริษัทนำแผนความยั่งยืน มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินธุรกิจ และต้องดำเนินการในระยะยาว ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ควรที่จะรอ เมื่อเห็นปัญหา ควรรีบเข้าไปแก้ไข การรออีก 10 ปีค่อยทำ อีก 20 ปีค่อยทำ เมื่อถึงเวลานั้นอาจจะสายเกินไป" 

อย่างไรก็ตาม ทรู ไอดีซี ยังได้กำหนดเรื่องความยั่งยืน รวมถึงใช้พลังงานภายในองค์กรให้เป็นเป้าหมายของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกัน รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีอย่าง Internet of Things หรือ IoT มาใช้บริหารจัดการพลังงานภายในองค์กร หรือภายในดาต้าเซ็นเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

"ทรู ไอดีซี ได้นำนวัตกรรมมาช่วยหนุนความยั่งยืน เรานำไอโอทีมาใช้บริหารจัดการพลังงานให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด มีระบบเอไอ เพื่อช่วยคำนวณการใช้พลังงาน พร้อมหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อช่วยการลดการใช้พลังงาน จัดการการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน"

ทั้งนี้ ทรู ไอดีซี ตั้งเป้าที่จะติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI ในอนาคตด้วย นอกจากนั้น ยังได้เข้าร่วมโครงการ UN Global Compact เครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) หรือ GCNT ซึ่งถือเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ระดับประเทศ

"ทรู ไอดีซี" เปิดยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ดึงนวัตกรรมสีเขียวพลิกโฉม "ดาต้าเซ็นเตอร์"

สเตฟาน นูสส์ (Stephane NUSS) ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ดูแลประเทศไทย เมียนมา และลาว ชไนเดอร์ อิเล็คทริค บริษัทด้านการสร้างความยั่งยืนระดับโลก เน้นย้ำ "บทบาทด้านการสร้างความยั่งยืนของ ทรู ไอดีซี นับเป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในภาคองค์กรขนาดใหญ่ การสร้างความยั่งยืนนับเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันในทุกระดับ ทุกองค์กร ไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทใหญ่ๆ จะเป็นองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม หรือสถาบันต่างๆ เราก็สามารถมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวด้านความยั่งยืนร่วมกัน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดกระแสและการปฏิบัติไปสู่ความยั่งยืนของโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผมในฐานะตัวแทน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ มาร่วมเป็น Green Heroes for Life ด้วยกัน เพื่อสร้างความยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคตร่วมกัน" สนใจเข้าร่วม คลิกที่นี่