AIS ผนึก 2 พาร์ทเนอร์ HUAWEI และ ZTE โชว์นวัตกรรม 5G RedCap สำเร็จครั้งแรก

AIS ผนึก 2 พาร์ทเนอร์ HUAWEI และ ZTE โชว์นวัตกรรม 5G RedCap สำเร็จครั้งแรก

AIS ผนึก 2 พาร์ทเนอร์ HUAWEI และ ZTE โชว์นวัตกรรม 5G RedCap สำเร็จครั้งแรก ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายกระดับขีดความสามารถของโครงข่าย 5G

AIS โชว์นวัตกรรม 5G RedCap สำเร็จครั้งแรก จากการทำงานร่วมกันกับ 2 พาร์ทเนอร์ ทั้ง HUAWEI และ ZTE โดย RedCap เป็นเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในมาตรฐาน 3GPP R17 ย่อมาจาก Reduced Capability บางครั้งเรียกว่า NR Light ถูกออกแบบมาสําหรับการใช้งาน IoT ขนาดกลางและความเร็วสูง

เช่น เซนเซอร์อุตสาหกรรม, อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ, กล้องวงจรปิด ด้วยการลดความซับซ้อนของอุปกรณ์ baseband, อุปกรณ์ส่งสัญญาณคลื่นวิทยุและเสาอากาศ เทคโนโลยี RedCap มีต้นทุนและการใช้พลังงานที่ต่ำกว่าอุปกรณ์ 5G ที่ใช้โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ทั่วไปมาก เมื่อเทียบ 4G CAT4 UEs กับเทคโนโลยี RedCap ยังคงทำงานรองรับความสามารถพื้นฐานของอุปกรณ์ 5G

เช่น ความจุสูงและเวลาความหน่วงที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังสนับสนุนความสามารถการทำธุรกิจ B2B ที่สําคัญ เช่น การทำ Network Slicing และการระบุตําแหน่ง

โดยการทำงานร่วมกับ ZTE ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันการสื่อสารชั้นนําและ MediaTek ในฐานะผู้ผลิตและผู้พัฒนาชิปเซ็ตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของโลก เป็นการทดสอบ 5G RedCap บนคลื่นความถี่ 2.6 GHz ที่ศูนย์นวัตกรรม A-Z Center ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามายกระดับขีดความสามารถของโครงข่าย 5G โดยเฉพาะ 5G RedCap ที่จะเข้ามาพลิกโฉมวงการและทำให้การพัฒนา Internet of Things (IoT) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และในขณะเดียวกันความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา Ecosystem ของเทคโนโลยี RedCap และเป็นจุดเริ่มต้นในการนำ RedCap ขยายผลสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์ทั่วโลก ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานโลก ด้วยค่าความเร็ว download  ของระบบ TDD สามารถทำความเร็วได้ถึง 163 Mbps โดยใช้แบรนด์วิธ 20MHz และที่สำคัญ 5G RedCap มีความหน่วงต่ำอยู่ที่ประมาณ 10 มิลลิวินาที (ms)

AIS ผนึก 2 พาร์ทเนอร์ HUAWEI และ ZTE โชว์นวัตกรรม 5G RedCap สำเร็จครั้งแรก

ขณะที่การทำงานร่วมกับ Huawei ก็สามารถทดสอบ 5G RedCap ในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกของไทยแล้ว โดยได้ดําเนินการบนเครือข่ายเชิงพาณิชย์ ทั้งคลื่น 700MHz และ 2600MHz บนเครือข่ายจริงที่กำลังให้บริการหรือ Live Network ที่กรุงเทพฯ โดยใช้อุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี RedCap ที่หลากหลาย

อาทิเช่น DTU (Data Transfer Units) และกล้องวงจรปิด โดยได้ทดสอบความสามารถในการทำงานด้านต่างๆ เช่น การดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ Peak Throughput, ประสิทธิภาพการทำงานเมื่ออุปกรณ์มีการเคลื่อนที่ รวมถึงทดสอบการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ RedCap และอุปกรณ์รองรับโครงข่ายโทรศัพท์ทั่วๆ ไป

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าทั้งเครือข่าย 5G ของ AIS และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ RedCap สามารถทำงานได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็นก้าวที่สําคัญของ RedCap ในการใช้งานเชิงพาณิชย์

AIS ผนึก 2 พาร์ทเนอร์ HUAWEI และ ZTE โชว์นวัตกรรม 5G RedCap สำเร็จครั้งแรก

สำหรับเทคโนโลยี 5G RedCap คือความสําเร็จที่สําคัญของวิวัฒนาการเทคโนโลยี 5G จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโมดูล 5G ได้ 70% และเร่งการใช้งาน 5G ในอุตสาหกรรม โดย AIS ได้ร่วมมือกับ หัวเว่ย และพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อนำเทคโนโลยี RedCap มาใช้ในระบบอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เช่น ระบบควบคุม, กลุ่มระบบพลังงาน, เมืองอัจฉริยะ, อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ และอื่นๆ

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฎิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS กล่าวว่า นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างดีที่สุดแล้ว การเดินหน้านำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามายกระดับเทคโนโลยี 5G ถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตอย่างยั่งยืน

อย่างความร่วมมือในการทำงานกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกในการยกระดับโครงข่าย 5G ของไทยให้มีมาตรฐานระดับโลก พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co เพื่อภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน