'เสนา' ฟอร์มแกร่งปี 66 รายได้รวมทะลุหมื่นล้านบาท โชว์กำไรขั้นต้น 3,265 ล้านบาท

'เสนา' ฟอร์มแกร่งปี 66 รายได้รวมทะลุหมื่นล้านบาท โชว์กำไรขั้นต้น 3,265 ล้านบาท

"เสนา" ฟอร์มแกร่งปี 66 รายได้รวมทะลุหมื่นล้านบาท โชว์กำไรขั้นต้น 3,265 ล้านบาท พร้อมข่าวดีประกาศจ่ายปันผล 0.234214 ต่อหุ้น

"เสนาดีเวลลอปเม้นท์" โชว์ผลงานปี 66 กวาดรายได้รวมทุกธุรกิจ 10,954.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนโต 11.9% ดันผลกำไรขั้นต้น 3,265.26 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 31.6% ของรายได้รวมสุทธิ บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพรับทิศทางของราคาขาย พร้อมตุน Back Log รวม 4,762 ล้านบาท รอรับรู้รายได้ต่อเนื่อง ประกาศข่าวดีเตรียมจ่ายปันผล 0.234214 ต่อหุ้น หรือนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 9.5% จากราคาปิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ผู้พัฒนาโครงการ อสังหาฯ ในฐานะ Developer รายแรกพัฒนาหมู่บ้านโซลาร์เต็มรูปแบบ ผู้นำด้านบ้านประหยัดพลังงาน และคอนโด Low Carbon เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทเสนาฯ ในปี 2566 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกธุรกิจ โดยมีรายได้รวมแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารโครงการและบริการอื่นๆ และธุรกิจเกี่ยวกับ พลังงานสะอาด อยู่ที่ 10,954.56 ล้านบาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนรายได้รวมเพิ่มขึ้น 1,167.48 ล้านบาท คิดเป็น 11.9% ขณะที่ผลกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3,265.26 ล้านบาท คิดเป็น 31.6% ของรายได้รวมสุทธิ 

"แม้ว่าในภาวะเศรษฐกิจยังมีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลต่อดีมานด์ ตลาดอสังหาฯ ลดลง ทำให้ เสนา วางแผนบริหารจัดการในธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหลักต่างๆ ในการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดราคาให้เหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการที่อยู่อาศัยในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะผู้มีรายได้ปานกลาง และต้องการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับการดำรงชีวิต เสนาฯ ได้พัฒนาบริการด้านต่างๆ ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ซื้อให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้น"

นางสาวอธิกา กล่าวในรายละเอียดว่า สำหรับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มเสนาได้มีการวางกลยุทธ์ชัดเจนในด้านกำหนดราคาขายที่เป็นไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และสามารถบริหารต้นทุนขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มียอดขาย Pre-sale อยู่ที่ 10,577 ล้านบาท และเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์รับรู้รายได้ 8,432 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวสูง 82% และโครงการแนวราบ 18% เพิ่มขึ้น 699 ล้านบาท หรือ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมียอดขายที่รอการรับรู้รายได้ (Back Log) คิดเป็นมูลค่ารวม 4,762 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่ม เสนา ยังมีสินค้าคงเหลือขายสะสมทั้งหมด 52,981 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการคอนโดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมขายและโอนรับรู้รายได้ทันที อยู่ที่ 11,661 ล้านบาท และโครงการคอนโดที่เป็นสินค้าคงเหลือขายในปี 2567 อยู่ที่ 4,501 ล้านบาท 

สำหรับด้านธุรกิจบริหารโครงการและบริการอื่นๆ กลุ่มเสนามีรายได้เพิ่มขึ้น 16% จากการรับงานบริหารโครงการเพิ่มขึ้น และ ธุรกิจสนามกอล์ฟ ที่รายได้โตโดดเด่นถึง 44% ขณะเดียวกัน กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับ พลังงานสะอาด ที่ประกอบด้วย ธุรกิจโซลาร์, ธุรกิจขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ เริ่มทำการศึกษาและลงทุนคือ การปลูกป่าเพื่อ คาร์บอนเครดิต สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น คิดเป็น 47.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (Net IBD) อยู่ที่ 1.14 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยล่าสุดจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.234214 บาท หรือคิดเป็น 81% ของงบการเงินรวม หรือร้อยละ 60 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนคิดเป็นประมาณ 9.5% จากราคาปิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา 

'เสนา' ฟอร์มแกร่งปี 66 รายได้รวมทะลุหมื่นล้านบาท โชว์กำไรขั้นต้น 3,265 ล้านบาท