เครือซีพี - บริษัทในเครือฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เครือซีพี - บริษัทในเครือฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

เครือซีพี - บริษัทในเครือฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 106 ปี ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี และบริษัทในเครือฯ จัดพิธีน้อมรำลึกครบรอบ 106 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมด้วยนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงจากทุกกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมพิธี พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงธงชาติอย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยความภาคภูมิใจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์  

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เป็นผู้นำในการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี พร้อมยึดมั่นในค่านิยม "3 ประโยชน์" ในการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และกตัญญูต่อแผ่นดินไทย หลังจากนั้นทั้งหมดได้ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย รวมถึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนความเสียสละของบรรพบุรุษไทยที่ทรงดำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยให้ชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นตราบจนปัจจุบัน

เครือซีพี - บริษัทในเครือฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

สำหรับ วันพระราชทานธงชาติไทย ตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี โดย เครือซีพี ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" พร้อมแสดงความรัก ความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย ร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งในปีนี้เครือซีพีถือเป็นส่วนกลางในการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ และจะมีการเชิญชวนและขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มธุรกิจ ให้มีการจัดกิจกรรมประดับธงชาติไทย ณ อาคารสำนักงาน สถานประกอบการ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันพระราชทานธงชาติไทยต่อไป 

ทั้งนี้ เครือซีพี ในฐานะบริษัทเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจบนผืนแผ่นดินไทยมาหนึ่งศตวรรษใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระราชวงศ์จักรี ปัจจุบันเครือซีพีได้ขยายการลงทุนใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ โดยเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในทุกประเทศที่เครือซีพีเข้าไปลงทุนตามสำนักงานและโรงงานทุกแห่งจะประดับธงชาติไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ประมุขสูงสุดของคนไทยทั้งชาติ และเพื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่า ซีพี เป็นกิจการของคนไทย เติบโตจากผืนแผ่นดินไทย พร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจที่นำพาประเทศไทยเติบโตก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เครือซีพี - บริษัทในเครือฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เครือซีพี - บริษัทในเครือฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เครือซีพี - บริษัทในเครือฯ จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย