PRINC คว้า รพ.ใหม่ เติมพอร์ต 3 แห่ง รับรู้รายได้ Q4 มั่นใจปี 67 โต 10 - 15%

PRINC คว้า รพ.ใหม่ เติมพอร์ต 3 แห่ง รับรู้รายได้ Q4 มั่นใจปี 67 โต 10 - 15%

PRINC ส่งซิก Q2 โตต่อ มุ่งยกระดับการรักษาโรคยากและซับซ้อน คว้า รพ.ใหม่ เติมพอร์ต 3 แห่ง รับรู้รายได้ Q4 มั่นใจทั้งปี โตตามเป้า 10 - 15%

ในกิจกรรม Opp Days บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2024 บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนาม เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ขยายเครือข่าย 18 แห่ง ครอบคลุม 14 จังหวัด ภายในปี 2024 

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC กล่าวถึงผลจากการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ต่อเนื่องไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ของธุรกิจการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักเติบโตต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นทั้ง IPD และ OPD ผลจากการให้บริการการรักษา โรคยากซับซ้อน เพิ่มขึ้น โดยในช่วงไตรมาส 2 ของทุกปี ถือเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจโรงพยาบาล และมีวันหยุดยาว อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ ประกาศเดินหน้าเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง มั่นใจจบดีลไตรมาส 4 จะทำให้มีโรงพยาบาลในเครือรวมทั้งหมด 18 แห่งใน 14 จังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจุดแข็งของเครือโรงพยาบาลจะมีความโดดเด่นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการในรูปแบบเครือข่าย ทำให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PRINC คว้า รพ.ใหม่ เติมพอร์ต 3 แห่ง รับรู้รายได้ Q4 มั่นใจปี 67 โต 10 - 15%

ขณะที่การให้บริการทางการแพทย์ ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการรักษาโรคยากและซับซ้อน โดยทำความร่วมมือให้บริการกับโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนในการร่วมดูแลผู้ป่วยในสิทธิการรักษาด้านต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงบริการการรักษาที่รวดเร็วและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ขณะเดียวกันการให้บริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้มุ่งเน้นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาศูนย์แพทย์เฉพาะทางในด้านการรักษา "Heart - Brain - Bone" และเชื่อมโยงการให้บริการกับโรงพยาบาลในเครือเพื่อเป็นหน่วยรับรักษาส่งต่อ รวมถึงได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพักคนไข้ใน (IPD) เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ มีแผนเปิดดำเนินการศูนย์เฉพาะทางรักษาโรคมะเร็ง รองรับการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การดูแลชุมชนควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

PRINC คว้า รพ.ใหม่ เติมพอร์ต 3 แห่ง รับรู้รายได้ Q4 มั่นใจปี 67 โต 10 - 15%
 

ขณะเดียวกัน ความคืบหน้าการขายอสังหาริมทรัพย์ในพอร์ตมูลค่ากว่า 5.9 พันล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ PRINC สามารถเร่งเดินหน้าในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ควบคู่กับ แผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านเฮลท์แคร์อื่นๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดด เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

"จากแนวโน้มจำนวนผู้ป่วย OPD และ IPD ที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลศูนย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณบวกต่อผลการดำเนินงานของ PRINC ในไตรมาส 2 ให้เติบโตต่อเนื่องขณะเดียวกัน การขยายจำนวนโรงพยาบาลใน เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะสร้างฐานผู้รับบริการให้เข้ารับบริการมากขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักในทุกรูปแบบ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งปีนี้ยังคงมั่นใจว่าจะผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้" นพ.กฤตวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์