'โรงพยาบาลหัวเฉียว' จัดบรรยายธรรมะเรื่อง 'สงบสี่มีสุข'

'โรงพยาบาลหัวเฉียว' จัดบรรยายธรรมะเรื่อง 'สงบสี่มีสุข'

"โรงพยาบาลหัวเฉียว" จัดบรรยายธรรมะเรื่อง "สงบสี่มีสุข" ในโครงการ "ธรรมโอสถ" โดย พระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี

โครงการ ธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้นิมนต์พระครูสิริธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี บรรยายธรรมะเรื่อง "สงบสี่มีสุข" เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลฯ และผู้รับบริการที่เข้ารับฟังธรรมบรรยายได้เกิดความสงบจิต สงบใจ มีสติ และไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต โดยมี นางประภัสสร รุจิรากรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว