'ไทยพาณิชย์' นำลูกค้ารายใหญ่เติบโตยั่งยืน คว้า 29 รางวัล จากสถาบันชั้นนำระดับสากล

'ไทยพาณิชย์' นำลูกค้ารายใหญ่เติบโตยั่งยืน คว้า 29 รางวัล จากสถาบันชั้นนำระดับสากล

"ไทยพาณิชย์" ประกาศความสำเร็จกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (SCB Wholesale Banking) ด้วย 29 รางวัล จาก 7 สถาบันชั้นนำระดับสากล พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตบนสินเชื่อคุณภาพ นำดิจิทัลยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไร้รอยต่อ

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวม เศรษฐกิจไทย อยู่ท่ามกลางความท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ไทยพาณิชย์ ยังสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างน่าพอใจ สร้างการเติบโตด้านรายได้ รวมถึงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อและตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (Sustainable Finance) อย่างเป็นรูปธรรม

"ความสำเร็จในปี 2566 เป็นผลมาจากการความมุ่งมั่นในการให้บริการในฐานะพันธมิตรที่เข้าใจธุรกิจ (Trusted Partner) ให้กับลูกค้า โดยการสนับสนุนช่วยเหลือให้ลูกค้าปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืนในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากปัจจัยด้านต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสินเชื่อที่ครอบคลุมทุกความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ พร้อมเร่งเดินหน้าเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านการยกระดับกระบวนการภายใน การพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันเทรนด์การทำงานบนโลกดิจิทัล รวมทั้งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืน หรือ ESG ให้กับทั้งบุคลากร และลูกค้าเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางของ Net Zero ไปด้วยกัน"

'ไทยพาณิชย์' นำลูกค้ารายใหญ่เติบโตยั่งยืน คว้า 29 รางวัล จากสถาบันชั้นนำระดับสากล

ดร.ยรรยง กล่าวต่อไปว่า ไทยพาณิชย์ ตั้งเป้าเป็นผู้นำทางด้าน การเงินยั่งยืน (Sustainable Finance) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีความรู้ในเรื่อง ESG รวมถึงให้ความรู้และเกิดการลงมือทำในกลุ่มลูกค้า ผ่านหลักสูตร Mission X และการสัมมนาต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาทางเลือกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆ ให้ตรงกับแนวทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อนำมาสู่การมีโซลูชันสีเขียวร่วมกัน โดยในปี 2023 SCB ได้มีการอนุมัติวงเงิน สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) ในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ไปแล้วกว่า 5 หมื่นล้านบาท 

ทั้งนี้ ไทยพาณิชย์ ยังรักษาความเป็นผู้นำทางด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านกลยุทธ์การปรับพอร์ตสินเชื่อให้มีอัตราผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในสัดส่วนที่เหมาะสม และเร่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม Mid Corp, Trade Finance and Supply Chain และธุรกิจที่เชื่อมโยงตลาด CLMV และจีน นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังประสบความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ให้พร้อมกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ  

พร้อมกันนี้ ยังคงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาโซลูชันการเงินให้แก่ลูกค้าธุรกิจ อาทิ Digital LG, FX Online เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นออโตเมชันเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน จึงสามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง โดยในปี 2566 นี้ SCB ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่โดยให้ความไว้วางใจเลือกใช้ไทยพาณิชย์เป็นธนาคารหลักอันดับ 1 ในการดำเนินธุรกิจ จากผลการสำรวจลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 เรื่องการใช้สินค้าและบริการธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย (Market Positioning Study) จัดทำขึ้นโดยบริษัทวิจัยตลาด The BRS Co., Ltd. 

'ไทยพาณิชย์' นำลูกค้ารายใหญ่เติบโตยั่งยืน คว้า 29 รางวัล จากสถาบันชั้นนำระดับสากล

ความสำเร็จจากการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในปี 2566 นี้ รวม 29 รางวัล จาก 7 สถาบันระดับโลก ครอบคลุมบริการหลักของธนาคารฯ อาทิ Best FX House - ธนาคารผู้ให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศยอดเยี่ยม, Best Investment Bank - ธนาคารวาณิชธนกิจยอดเยี่ยม, Best Loan Adviser - ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สินเชื่อยอดเยี่ยม, Best Sustainability Loan - ดีลสินเชื่อที่เชื่อมโยงความยั่งยืนยอดเยี่ยม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารฯ ในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพจนได้รับการยอมรับในระดับโลก

สำหรับกลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับ 29 รางวัล จาก 7 สถาบันระดับสากล มีดังนี้

Alpha Southeast Asia 

 • Best FX Bank for Structured Hedging Solutions and Proprietary Trading Ideas
 • Best Corporate Treasury Sales and Structuring Team
 • Best Domestic M&A Deal of the year (Thailand) 
 • Best Sustainability - Linked Transaction of The Year
 • Best Bond Deal For Retail Investors in Southeast Asia & Best Local Currency Bond Deal of The Year (Thailand)

Asian Banking & Finance

 • Green Deal of the Year - Thailand - The Forestias
 • Project Infrastructure Finance Deal of the Year - Thailand - Hin Kong Power’s Gas - Fired IPP Project Financing
 • Debt Deal of the Year - Thailand - BTSG  

FX Asia Awards 

 • FX House of the Year Thailand 

Global Business Review

 • Best Investment Bank Thailand 2023

The Asset 

 • Best Service Provider - Risk Management (Thailand)
 • Best equity adviser
 • Best M&A adviser 
 • Best corporate and institutional adviser - domestic
 • Best bond adviser - domestic 
 • Best loan adviser
 • Best sustainability - linked loan - Real estate
 • Best sustainability - linked loan - Chemicals
 • Best sustainability - linked bond - BTSG
 • Transport Deal of the Year - Railway - BTSG

London Stock Exchange Group for FM 

 • Best THB Interest Rates Swap Contributor - runner up
 • USDTHB Local Cross Currency Contributor - runner up
 • Best Bank FX all Maker - runner up
 • Best Bank FX all Taker - runner up

ThaiBMA

 • Deal of the Year - PTTGC
 • Most Innovative Deal - Minor
 • Corporate ESG Bond of the Year - GPSC
 • Best Outright Primary Dealer
 • Best Primary Market Contributor