'ไทยนครพัฒนา' ทอดกฐินสามัคคี วัดจีนปอเอง (ซำปอกง)

'ไทยนครพัฒนา' ทอดกฐินสามัคคี วัดจีนปอเอง (ซำปอกง)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด เป็นประธานจัดงานกฐินสามัคคี สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อโตซำปอกง และสร้างอุโบสถ ณ วัดจีนปอเอง (ซำปอกง) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา วินัย - นวลละออ วีระภุชงค์ ประธาน มูลนิธิวีระภุชงค์ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด พร้อมด้วยครอบครัว เป็นประธานจัดงานกฐินสามัคคี สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อโตซำปอกง และสร้างอุโบสถ ณ วัดจีนปอเอง (ซำปอกง) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งมีพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

การทำบุญ ทอดกฐินสามัคคี จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว สำหรับปีนี้ ยอดกฐินที่ได้เป็นเงิน 20,209,276 บาท (ยี่สิบล้านสองแสนเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาท) รวมยอดกฐิน 2 ปี ที่ผ่านมา เป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท

สำหรับประวัติของ วัดจีนปอเอง (ซำปอกง) มีอายุเก่าแก่กว่า 118 ปี ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2448 ปลายรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ "วินัย วีระภุชงค์" จึงเกิดความศรัทธาที่อยากทำนุบำรุง ตอนนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดจีน และมีพระจากเล่งเน่ยยี่มาจำพรรษา โดยที่ตั้งของวัด อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ตลาดน้ำอัมพวาและตลาดน้ำดำเนินสะดวก ไม่เกิน 15 นาที

'ไทยนครพัฒนา' ทอดกฐินสามัคคี วัดจีนปอเอง (ซำปอกง) 'ไทยนครพัฒนา' ทอดกฐินสามัคคี วัดจีนปอเอง (ซำปอกง) 'ไทยนครพัฒนา' ทอดกฐินสามัคคี วัดจีนปอเอง (ซำปอกง)