ชวนร่วมบุญ 'กฐินพระราชทาน' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566

ชวนร่วมบุญ 'กฐินพระราชทาน' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566

ชวนร่วมบุญ "กฐินพระราชทาน" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อทอดถวาย ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญกุศลใหญ่ประจำปี โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยการบริจาคเงินสมทบตามกำลังศรัทธา สามารถสแกน QR Code เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของวัดศาลาปูน หรือดำเนินการบริจาคไปยังสถาบันได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. เงินสด บริจาคได้ที่ส่วนสารบรรณและพิธีการ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. ธนาณัติ สั่งจ่าย เคาน์เตอร์ไปรษณีย์นิด้า 00205 ในนาม "ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง" โปรดจัดส่งธนาณัติ และแจ้งชื่อ-ที่อยู่ มาที่ "ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง" เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  3. โอนเงินเข้าบัญชี "กฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 040-2-52773-2 
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 944-0-01340-8
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา ชื่อบัญชี : วัดศาลาปูน ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 101-0-48566-0

ชวนร่วมบุญ 'กฐินพระราชทาน' สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566

ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ไปยังส่วนสารบรรณและพิธีการ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ทางโทรสาร 0 2375 8798 หรือทาง อีเมล เพื่อสถาบันจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้นำไปลดหย่อนภาษีต่อไป 

หมายเหตุ : ออกใบอนุโมทนาบัตรตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2727 3497 หรือติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์